INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ
(THE IMPORTANCE OF PRIVATE SECTOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) ACTIVITIES AND DEVELOPMENT IN TURKEY )

Author : Aslı ÖZEN ATABEY    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4636-4646
    


Summary

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri; mevcut bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni ürün, süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla bilinçli ve sistemli bir şekilde alanında uzman personellerce yürütülen çalışmalardır. Yüksek katma değere sahip ürünler üretmek, maliyetleri minimum miktara düşürebilmek ve bu sayede küresel pazarda ayakta kalabilmek ancak Ar-Ge faaliyetleri ile mümkün olabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı küresel rekabeti en çok hisseden özel sektör işletmeleri her ne kadar riskli, büyük tutarlı ve uzun vadeli yatırımlar içerse de Ar-Ge faaliyetleri için ciddi miktarda kaynak ayırmaktadır. Türkiye’deki özel sektör Ar-Ge harcamalarının önemini ve boyutlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin Ar-Ge harcamaları ve istihdam ettikleri Ar-Ge personeli hakkında Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in resmi internet sitelerinden derlenen ayrıntılı istatistiki bilgiler sunulmakta ve konuyla ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır.Keywords
Ar-Ge Faaliyetleri, Özel Sektör, Türkiye.

Abstract

Research and Development (R & D) activities carried out by the experts in the field consciously and systematically in order to increase the existing knowledge and use this to design new products, processes, systems and applications. It is only possible to produce products with high added value, to reduce costs to a minimum and thus survive in the global market through R & D activities. For all these reasons, private sector enterprises, which most feel the global competition, allocate a significant amount of resources for R & D activities, although they involve risky, large consistent and long-term investments.

Aimed at the importance of private sector R & D expenditure in Turkey and to put forth dimensions are given information about R & D activities in this study. Also within the scope of the study, European Statistical Office (Eurostat) and the Turkey Statistical Institute (TUIK) 's detailed statistical information compiled from official website regarding R & D spending and R & D personnel they employ private sector businesses operating in Turkey are presented and evaluation is done on the subject.Keywords
R&D Activities, Private Sector, Turkey.