INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİST’TE İŞLEM GÖREN KAĞIT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 2014-2018
(A REVIEW OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS IN THE PAPER SECTOR TRADED IN BIST: 2014-2018 )

Author : Ahmet SEL  & Numan ZENGİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 49
Page : 90-101
    


Summary

Bu çalışmada kâğıt ve kâğıt ürünleri kapsamında yer alan Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 12 firmanın finansal performans değerlendirme işlemi yapılmıştır. Değerlendirme yöntemi olarak Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) yöntemi seçilmiş ve finansal oranlar baz alınarak veriler değerlendirilmiştir. Uygulamanın yapıldığı zaman aralığı ise 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır. Yapılan uygulama işlemi sonucunda 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Doğan ve Prizma firmalarının finansal performans olarak önde oldukları belirlenmiştir. İncelenen tüm yıllar itibariyle Bak ambalaj ve Olmuksan firmalarının ise sıralamada son sıralarda yer aldığı ve performansında önemli bir artış ya da azalışın olmadığı görülmüştür.Keywords
Kâğıt Sektörü, TOPSIS Yöntemi, Finansal Performans

Abstract

In this study, the financial performance evaluation of 12 companies traded in BIST, which is part of Paper and Paper Products, was carried out. The topsis method was selected as the evaluation method and the data were evaluated based on financial ratios. The time frame of application covers the years 2014-2018. As a result of the application process, it was determined that Doğan and Prism companies were ahead in financial performance in 2014, 2015 and 2016. As of all the years examined, Bak ambalaj and Olmuksan companies were ranked last and there was no significant increase or decrease in their performance.Keywords
Paper sector, Topsis method, Financial Performance