INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KUR’AN’I KERİM’DE VE SÜNNETTE AİLE HAYATI
(FAMILY LIFE IN THE HOLY QUR'AN AND SUNNAH )

Author : Adnan ALGÜL  & Esma KAYA YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 49
Page : 147-154
    


Summary

Kur’an-ı Kerim’de aile hayatına dair kesitlere ilk insan Hz. Adem’in (a.s.) yaratılışından itibaren rastlıyoruz. Çünkü baktığımız zaman insan, Allah’u Teala’nın kudreti karşısında aciz bir varlıktır. İnsanoğlu, eksikliklerini hayatını birleştireceği bir kişi ile tamamlamaya ve hafifletmeye çalışır. Tabi ki bu durum herhangi bir kadın-erkek birlikteliği ile tam anlamda hasıl olmayacağı gibi, her evlilikte de bu yüce gayeye ulaşmak mümkün değildir. Boş yere yaratılmadığımız dünya hayatında, bir ömür beraber geçireceğimiz yol arkadaşına kavuşma şeklinin İslam ahlakına uygun bir şekilde gerçekleşmesi ne kadar elzem ise aynı şekilde aile hayatının, İslam ahlakına uygun bir şekilde devam ettirilmesi de o kadar önemlidir.Keywords
Kur’an, Sünnet, Aile, hayat

Abstract

In the Qur'an, the first person to cross-section about family life is we come across from the creation of Sir Adam. Because, when we look at it, man is a helpless being against the might of Allah. Human beings try to alleviate their shortcomings with a person to whom they will unite their lives. Of course, this situation will not be fully produced by any male-female relationship, and it is not possible to reach this great aim in every marriage. In the world life where we are not created in vain, it is also important that family life is maintained in accordance with Islamic morality, as it is essential that the way of meeting the companion we will spend a life barber be in accordance with Islamic morality.Keywords
Qur'an, Sunnah, Family, Life