INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SURUÇ İLÇESİ’NDE TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
(AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY ACTIVITIES IN SURUC DISTRICT )

Author : Reyhan Rafet CAN  & Salih GÜNEŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 50
Page : 257-269
    


Summary

Suruç ilçesi, Şanlıurfa ilinin 45 km Güneybatısında, 400-500 m. yükselti değerleri yayılış gösterir. Suruç’un önemi, ilkçağlardan günümüze değin hep işlek yollar üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Şanlıurfa ile Birecik arasındaki yolların ortasında olması ayrıca Harran’la paralel bir hat üzerinde bulunması da geçiş noktalardan birini teşkil etmesine neden olmuştur. Suruç’un araştırma sahası olarak seçilmesindeki amaç, tarihi önemi ve ticari değerinin günümüzde büyüyerek devam etmesidir. Suruç son yıllarda Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın etkisiyle açılan Suruç Tüneli ve 2014 yılında savaştan kaçıp sınıra gelen yüz binlerce Suriyeliye kapılarını açmasıyla adını sıkça duyuran bir ilçe haline gelmiştir. Suruç ilçesi, etki alanının fiziki ve beşerî potansiyel kaynaklarını henüz yeterince kullanamayan bir yerleşim yeri özelliğine sahiptir. Bu çalışmanın hedeflerinden bir diğeri de var olan kaynakları analiz edip ilçe merkezinin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine engel olan faktörleri ele almak, var olan kaynakların daha verimli bir biçimde kullanılmasını ve aynı zamanda bu kaynakların Suruç kentini tanıtma adına tek tek değerlendirilip ortaya çıkmasını sağlamaktır.Keywords
Suruç, Coğrafi Özellikler, Şehir İçi Arazi Kullanımı

Abstract

Suruç district, 45 km southwest of Şanlıurfa province, 400-500 m. elevation values indicate spread. The importance of Suruç is due to the fact that it has always been on the busiest roads from ancient times until today. Being in the middle of the roads between Şanlıurfa and Birecik, as well as being on a parallel line with Harran, made it one of the crossing points. The purpose of the selection of Suruç as a research area is to ensure that its historical importance and commercial value continue to grow today. In recent years, Suruc has become a town whose name is often heard when the Suruc Tunnel opened under the influence of the gap and opened its doors to hundreds of thousands of Syrians who fled the war and came to the border in 2014. The city of Suruç has a settlement that has not yet been able to adequately utilize the physical and human potential resources of the sphere of influence. One of the objectives of this study is to analyze the existing resources and to address the barriers to the social and economic development of the district, and ensure that existing resources are used more efficiently at the same time advertise and the emergence of these resources evaluated individually on behalf of the city of Suruç is to ensure.Keywords
Suruç, Geographical Features, Urban Land Use.