INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖTEKİLEŞTİRMEYİ TERSİNE ÇEVİREN BİR ÖRNEK: AYŞE TÜKRÜKÇÜ
(AN EXAMPLE THAT REVERSES OTHERING: AYSE TUKRUKCU )

Author : Orhan BİNGÖL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 402-412
    


Summary

Toplumsal yaşam, birçok kurum, gelişme, değer ve normdan oluşan büyük bir bütünlüktür. Toplumsal bütünün içerisinde uyum, düzen ve ahenk kadar çatışmalar, ayrışmalar ve kopuşlar da görülür. Bu çerçevede toplum, genel düzene uymadığı ve bütünlüğü bozduğu gerekçesiyle bazı kesimlere çeşitli sıfatlar ve uygulamalar layık görür. Ötekiler, söz konusu uyumsuz, marjinal ya da toplum dışı (addedilen) örneklerin başında bulunur. Genellikle etnik kimlikleri, cinsel yönelimleri, meslekleri ya da inançları etrafında tanımlanan ötekiler, toplumun “biz” olarak kabul ettiklerinin dışında durur, daha doğrusu tutulur. Fakat bazı “özel” isimler, ötekiler arasından sıyrılıp aykırı birer örnek olarak topluma yeniden mal olur. Bu noktada çocukluğunda bir tecavüz mağduru, daha sonraları genelev çalışanı ve evsiz olan Ayşe Tükrükçü, şimdilerde sosyal sorumluluk projeleri üreten ve yürüten ünlü bir gönüllüdür. Böylece Ayşe Tükrükçü’nünki toplumsal ötekileştirmeyi bozan sosyolojik bir yaşamöyküsüdür. Dolayısıyla bu makale Ayşe Tükrükçü üzerinden ötekileştirmeyi yeniden ele almaya davet eden bir çağrının ürünüdür.Keywords
Öteki, Ötekileştirme, Fahişe, Ayşe Tükrükçü

Abstract

Social life is a great unity consisting of many institutions, developments, values and norms. Conflicts, separations and ruptures are seen in social unity as well as harmony, order and harmony. In this context, society deserves various adjectives and practices to some sections because they do not comply with the general order and disrupt unity. Others are at the forefront of such incompatible, marginal or out-of-society examples. Others who are usually defined around their ethnic identities, sexual orientation, professions or beliefs, stay out of what society accepts as "we", or rather are excluded from that.

However, some “special” names get free of the others and they as an anomalous example become socially prominent people. At this point, Ayşe Tükrükçü, who was a victim of rape in her childhood, later a sex worker and homeless, is now a famous volunteer who produces and conducts social responsibility projects. Thus Ayşe Tükrükçü's life is a sociological life story that disrupts social othering. Therefore this article is the product of a call that invites readers to re-address othering through Ayşe Tükrükçü.Keywords
Other, Othering, Prostitute, Ayşe Tükrükçü