INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LEVAN GOTUA'NIN “YOLSUZ KERVAN” ESERİNDE GİORGİ SAAKADZE KARAKTERİ
(THE CHARACTER OF GIORGI SAAKADZE IN LEVAN GOTUA’S SHORT STORY “ROADLESS CARAVAN” )

Author : Tamar KHVEDELIANI  & Sudan ALTUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 52
Page : 769-789
    


Summary

Çalışma, ünlü Gürcü yazar Levan Gotua ve Gürcistan'ın "Büyük Mouravi" yani “Büyük Savaşçı” olarak anılan Giorgi Saakadze'nin yaşamının son günlerini tasvir eden olağanüstü kısa hikâyesi "Yolsuz Kervan" üzerine incelemedir. Yazarın bu büyük adama saygı duyduğu aşikârdır. Kahraman Giorgi Saakadze’nin kişiliği hala tam olarak bilinmemekle birlikte, kendi vatanına karşı bir vatansever mi hain mi olduğu netlik kazanmamıştır. Düşman mı yoksa halk kahramanı mı? Levan Gotua, düşman ordusunu Gürcistan'a kadar getiren dünyanın en mutsuz, aciz insanı olarak görüyor, ancak daha sonra Gürcistan'ın çıkarlarını korumak adına oğlunun yerine kendisini feda eden bir yiğit baba olarak tasvir etmektedir. Aynı zamanda adı geçen Türk İskender ile Gürcü Gorgasali arasındaki düşmanlık ve dostluk hikâyesi de hayli dikkat çekicidir.Keywords
Levan Gotua, Giorgi Saakadze, Halep Kalesi, Tarih, Edebiyat, Hikâye.

Abstract

The work is about the famous Georgian writer Levan Gotua and his extraordinary short story "The Roadless Caravan", which depicts the last days of the life of Giorgi Saakadze who is the "Great Mouravi" of Georgia. It is clear that the author respects and awaits this great man. His personality is still unknown. Even today, it wasn't clear who he was: a patriot or a traitor to his homeland. An enemy or a public hero?

Levan Gotua considers him one of the most unhappy, pathetic people who brought the enemy army to Georgia but then sacrificed his son's life to protect Georgia's interests. At the same time, the story of hostility and friendship between the Turkish Iskander and Georgian Gorgasali is very interesting.Keywords
Levan Gotua, Giorgi Saakadze, Halep Castle, History, Literature, Story.