INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDEN BEKLENTİLERİ VE BEKLENTİLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ
(HE EXPECTATIONS OF STUDENTS FROM EDUCATION PROCESS AND THE DEGREE OF REALIZATION OF THESE EXPECTATIONS )

Author : Canan DEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 650-662
    


Summary

Lisansüstü eğitim-öğretim almak isteyen bir öğrencinin, bu süreçten beklentileri farklılıklar göstermektedir. Buna karşılık lisansüstü eğitimde seçtikleri-kazandıkları alanlar bu beklentilerine uygun alanlar olmayabilmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültelerinde veya Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimini tamamlayan bir öğrencinin mezun olduğu alana yönelik iş bulma olanağı oldukça kısıtlıdır. Lisansüstü eğitimin, iş bulma olasılıklarını arttırmadaki etkisi de öğrencileri lisansüstü eğitim almaya teşvik eden nedenlerden birisidir. Bu gibi nedenlerle bazen arzu ettikleri alanda hedeflerine ulaşamayan lisans mezunları kazanabildikleri herhangi bir alanda (Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, v.b.) lisansüstü eğitimine başlamaktadırlar. Öğrencilerin lisansüstü eğitiminden beklentileri doğru hedeflere yönelmiş midir?

Bu araştırma ile lisansüstü eğitim–öğretim gören öğrencilerin bu süreçten beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşme düzeyleri, öğrenci görüşleri dikkate alınarak ortaya konulacaktırKeywords
Lisans , Lisansüstü eğitim, Öğrenci beklentileri

Abstract

Expectations of a student that wants to make graduate education differs widely. Conversely, the fields they choose or they get in graduate education can be unsuitable with these expectations.

The possibility of finding a job that is related to his field of study is very limited for a student who has graduated from faculties of fine arts or departments of visual arts. The effect of graduate education on the probability of finding a job is also an incitement for students to make higher education. With such incitements, some graduates, who were unable to reach the aims at their desired field of study, are starting to make higher education in fields like picture, statue, ceramics, graphics etc. Are the students’ expectations from higher education in harmony with their real goals or not?

With this study, by taking into account the opinions of students, it is aimed to reveal the expectations of higher education students from this education process and the degree of realization of these expectations.Keywords
Graduate education, College graduate, Graduate study, Graduate student, Expectations of a student,