INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE AFYONKARAHİSAR MADEN SULARI
(FROM OTTOMAN TO THE PRESENT DAY AFYONKARAHISAR MINERAL WATERS )

Author : Deniz AKPINAR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1047-1060
637    640


Summary

Doğal mineralli maden suları sınıfına giren Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Türkiye’nin ve Dünya’nın en meşhur maden sularından birisi olup, Na ve HCO3 mineralleri bakımından oldukça zengin bir doğal kaynaktır. Bu kaynağı Osmanlı’dan günümüze kadar insanlar çeşitli ihtiyaçları için tüketmektedirler. Afyonkarahisar Maden Suyu keşfedildikten günümüze kadar kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar tarafından işletilmiştir. Bu zaman zarfında devlet kurumlarının gözetiminde üretimi gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Dönemi’nde, Hamidiye Himaye-i Etfal Hastahanesi uhdesinde insanların tedavi ve ihtiyaçları için kullanıldı. Cumhuriyet Dönemi’nde ise Hilal-i Ahmer (Türk Kızılay) Cemiyeti tarafından işletilerek, bu işletme tarafından maden suyundan elde edilen gelirlerle yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç milyonlarca insana yardım edildi. Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu, ülkeye  kazandırdığı iktisadi gelirin yanında Türk Kızılayı’nın Dünya’da bir yardım hareketi olarak faaliyet sürdürmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Afyonkarahisar Maden Suyunun dünden bugüne gelişimi ve önemi ortaya konulmaya çalışıldı. Böylece ülkenin zengin kaynaklarından olan maden sularının bir ticari değer olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarında rekabet edebilmesine temel oluşturacak tarihi bilgiler verilmeye çalışıldı. Bu çalışma ile aynı zamanda Milli içecekler arasında olan maden sularına bir farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda Dünya için su muhtemelen büyük bir değer olacaktır. Bu öngörü maden sularının önemini bir kat daha artacaktır. Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu işletmesinin tarihi tecrübesinden istifade edilerek bu duruma hazırlık yapılmasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu

Abstract

Kızılay Afyonkarahisar Maden Water, which is in the natural mineral waters, is one of the most famous waters of Turkey and the world. It is a natural resource rich in Na and HCO3. From the Ottoman to the present day, this source has been consumed daily by the people for various needs. Afyonkarahisar Mineral Water has been run by institutions that operate in public interest up to now. During this time, production was carried out under the supervision of state institutions. During the Ottoman period, it was used with the responsibility of "Hamidiye Himaye-i Etfal Hospital" for the treatment and needs of the people. Operated by the Hilal-i-Ahmer (Turkish Red Crescent) Society during the Republican period, it helped millions of people who need help at home and abroad with their mineral water revenues. As well as the economic income earned to the country, Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu has an important place on the Turkish Red Crescent serve as a kind of help movement in the world. In this study, it was attempted to present the development and importance of Afyonkarahisar Mineral Water from early to present. Thus, it was tried to give historical information that would be the basis for our country to be able to compete in the domestic and foreign markets as a commercial value of our mineral waters from the sources of wealth. At the same time with this study, it was aimed to bring awareness to the mineral waters between our national drinks. In the coming years, water for the Earth will probably be a great value. The prospect of mineral waters will increase one more. For this situation, preparations should be done by taking advantage of the historical experience of Kızılay Afyonkarahisar Mineral Water Company.Keywords
Kızılay Afyonkarahisar Maden Water.