INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DÖNÜŞÜMCÜ LİDER ÖZELLİĞİ İLE DONATILMIŞ Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN TEKNO YÖNETİMLE YAPISAL İLİŞKİSİ
(STRUCTURAL RELATIONSHIP OF GENERATION Y MANAGERS EQUIPPED WITH TRANSFORMATIVE LEADER FEATURE WITH TECHNO MANAGEMENT )

Author : Naci Atalay DAVUTOĞLU  ; Tülay MUĞALOĞLU & Öznur ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1481-1489
    


Summary

Y Kuşağıgenel olarak 1980-2000 yılları arasında dünyaya gelen, teknoloji meraklısı, çoklu görev ve takım oyunculuğuna yatkın, otonom yapıya sahip, ben merkezli, hırslı, gayri resmi davranış sergilenme dâhil birçok klişeleştirilmiş karakterizasyona sahip ve anlamı olan çalışmaları seven kuşak olarak bilinmektedir. Dönüşümcü Yönetici ise çalışanlara ilham vererek değişim sonucu oluşan olumsuz durumlarda motivasyon sağlayan, entelektüel insan kaynağının nasıl yönetileceğini bilen, Sanayi 4.0’ın alt yapısını oluşturan bilgi, öğrenme, yenilik gibi kavramlarla yoğrulmuş, günlük amaç olarak bu kavramın uygulamasını misyon edinerek, işletmesinin bu devrimin benimsenmesi ve uygulanmasında gelecekte en iyiler arasına girmesi konusunda vizyon belirleyen kişidir. Çalışmadaki nihai amaç Sanayi 4.0’ın uygulama tarzı olan Tekno Yönetimi gelecek yüzyıla aktaran yönetici tiplemesinin nasıl olması gerektiği konusunu ele almak, yeniliklere, değişime ayak uydurma amacıyla gelecek vizyonu olan işletmelere bu tür yöneticilerin gerekli olduğu bilincini yerleştirmektir. Bu amaçla nitel araştırma tekniği olan literatür taraması yapılarak kavramlar dikkatli şekilde analiz edilmiş, birbirleriyle ilişkilendirilmiş, geleceğin yönetici tipi açıklanarak önemi vurgulanmıştırKeywords
Dönüşümcü Yönetici, Y Kuşağı, Tekno Yönetim, Sanayi 4.0.

Abstract

Generation Y is generally known as the generation born between 1980 and 2000, tech-savvy, capable of multitasking and team acting, autonomous, self-centered, ambitious, loves work with many stereotypical characterizations and meaning, including informal behavior. The transformative manager is the person who inspires the employees and provides motivation in negative situations resulting from the change, knows how to manage the intellectual human resource, is knotted with concepts such as knowledge, learning and innovation that form the infrastructure of Industry 4.0, has a mission to apply this concept as a daily goal, and sets a vision for his business to be among the best The ultimate goal of the study is to address the issue of how the manager type should be, which transfers Industry 4.0's implementation style of techno-management into the next century, and to place the awareness that such managers are necessary in businesses with future vision in order to adapt to innovation and change. For this purpose, the concepts were carefully analyzed by conducting a literature review, which is a qualitative research technique, and their importance was emphasized by explaining the type of managers of the future that are associated with each other.Keywords
Transformative Manager, Generation Y, Techno Management, Industry4.0.