INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NİTELİKLİ KEMAN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ
(FACTOR OF THE TEACHER IN QUALIFIED VIOLIN EDUCATION )

Author : Ayşe Özlem AKDENİZ  & Hüseyin Bülent AKDENİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1338-1347
    


Summary

Keman eğitimi, çocuğun yeteneklerinin geliştirildiği uzun yıllar süren bir süreçtir. Bu eğitimin niteliğini etkileyen iki önemli faktör vardır: Öğrenci ve öğretmen. Nitelikli öğrenmenin ve etkili keman çalmanın gerçekleşebilmesi için öğrenci odaklı bir eğitimin planlanması öğrenme- öğretme sürecinde önemlidir. Tüm öğrenciler farklıdır ve farklı şekillerde gelişecektir. Keman eğitiminin hedefine ulaşabilmesi için öğretmenin bu süreçte öğrencilerine kişisel becerileri ve niteliklerini en üst düzeyde kullanarak geliştirebilmeleri için rehberlik etmesi, onların çok yönlü kemancılar ve müzisyenler haline gelmelerine yardımcı olması önemlidir. Bu araştırmanın amacı nitelikli keman eğitiminde öğretmen faktörünün önemi ve öğrenci üzerindeki etkisini belirlemektir. İyi bir keman eğitimcisinin sahip olması gereken nitelikler ve beceriler incelenerek konuya açıklık getirmeye çalışılmıştır.Keywords
Keman eğitimi, Çalgı Eğitimi, Müzik, Eğitim.

Abstract

Violin education is a years-long process in which kid’s skills are developed. There are two important factors affecting the quality of this education: the student and the teacher. It is important to plan a student-centred education so that qualified learning could come true in this learning and teaching process. All students are different, so education would occur in different forms.

Teacher’s guidance and helping his students to let them become sophisticated violinists and musicians in general and to improve their personal skills and qualifications of the highest order so that violin education could reach its target is very important in this process.

The purpose of this study is to specify the importance of the teacher and his effect on the student in qualified violin education. The topic has been tried to clarify by being observed the qualifications and the skills which a good violin tutor must-have.Keywords
Violin Education, Education of an Instrument, Music, Education