INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PANDEMİ SÜRECİNİN “EVRENSEL TASARIM” İLKELERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF THE PANDEMIC PROCESS ON "UNIVERSAL DESIGN" PRINCIPLES )

Author : Sebla ARIN ENSARİOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1673-1680
    


Summary

2019 yılı sonu itibarıyla ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını toplumsal yaşam biçimlerinin her an değişebileceğini gözler önüne sermiştir. Salgınla birlikte hayatımıza giren “sosyal mesafe”, “kişisel izolasyon”, “karantina”, “dezenfeksiyon” kavramları gündelik yaşam rutinlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Mekân ve nesne odaklı tasarım ürünlerinin kullanım biçimleri salgın sürecinde dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm ve yaşam alışkanlıklarının değişimi, salgın süreci sonrasında da şimdiye dek süregelen bir takım kalıplaşmış kabullerin yıkılmasına, yeni koşullara uygun standartların belirlenmesine neden olacaktır. Bu makale kapsamında “evrensel tasarım” kavramının tanımı, kapsamı ve uygulama prensipleri irdelenmiş; bunların salgın süreci ve sonrasında nasıl değişebileceğine, ne gibi yeni açılımlarla geliştirilebileceğine dair saptamalar yapılmıştır.Keywords
Evrensel tasarım, pandemi, salgın mimarlığı

Abstract

The epidemic of COVID-19, which emerged at the end of 2019 and affected the world in the first quarter of 2020, revealed that social lifestyles could change at any time. The concepts of "social distance", "personal isolation", "quarantine", "disinfection", which entered our lives with the epidemic, have changed the daily life routines to a great extent. The use of space and object oriented design products have been transformed during the epidemic. This transformation and change of life habits will lead to the demolition of a number of stereotypes that have existed before the epidemic period and to set standards suitable for the new conditions. In this article, the definition, scope and application principles of the concept of "universal design" are examined. These are followed by determinations made on how these principles could change or developed during the epidemic process and afterwards on behalf of the “new normal” conditions.Keywords
Universal design, pandemics, epidemic architecture