INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ASKERİ ORKESTRA ŞEFLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİREYSEL YAKLAŞIM TEMELİNDE SONUÇ VADEDEN EĞİTİM YÖNTEMLERİ
(PROMISING METHODS OF TRAINING WITH THE CADETS OF THE MILITARY CONDUCTOR SPECIALTY BASED ON INDIVIDUAL APPROACH )

Author : Erkut ÇAĞLAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1406-1410
    


Summary

Bilimsel makale; bireysel bir yaklaşım temelinde, askeri orkestra şefliği öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini şekillendirmeyi hedefleyen eğitim yöntemlerini ortaya koymakta; eğitim faaliyetlerinin, geleceğin askeri orkestra şefleri olacak öğrencilerin başarısında önemli bir faktör olan bilişsel yeteneklerinin ve kişisel niteliklerinin gelişimini sağlayacak biçimde nasıl organize edileceğini açıklamaktadırKeywords
Askeri Bando Şefi, Orkestra Şefliği, Mesleki Yeterlilik, Bireysel Yaklaşım, Yöntemler

Abstract

In the scientific article reveals the promising methods of formation of students professional competence as the military conductor based on individual approach, described ways of organizing learning activities for future military conductors, which are an important factor in the success of learning and development of cognitive abilities and personal qualities of students.Keywords
Military Conductor, Conducting, Professional Competence, Individual Approach, Methods