INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE EFFECTS OF YOGA ON SINGING
(THE EFFECTS OF YOGA ON SINGING )

Author : Canan ÖZGÜR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1763-1771
    


Summary

Yoga ve şarkı söyleme arasında pek çok bağlantı bulunmaktadır. Yoga, nefes, rahatlama ve meditasyon teknikleri kaygı, stres, depresyon ve gerginliğe bağlı vücut ağrıları gibi problemlerle başa çıkmada etkilidir. Yoga sinir sistemini sakinleştirmeyi, fiziksel tansiyonu azaltmayı, vücut, zihin ve ruh arasında bağlantı kurmayı sağlar. Şarkı söyleme sırasında da yogada olduğu gibi kişi gevşeyerek kalp ve zihin arasında bir bağlantı bulmalıdır. Vücudun ve zihnin sağlığı ses sağlığıyla ilişkilidir. Ayrıca, sahnede başarılı bir performans sergilemekle yükümlü olma baskısından dolayı şarkı söyleme kaygıya sebep olabilir. Yoga egzersizleri sesini kullanarak çalışanlarda/şarkıcılarda/hastalarda gevşemeyi, kendine odaklanmayı, vücuttaki gereksiz gerilimden kurtulmayı, kendine güvenmeyi ve bilinçli bir başarı elde etmeyi sağlar. Bu makalede yoganın temelleri, tarihi, felsefesi ve genel çeşitleri anlatılmakla birlikte, yogayı ve şarkı söylemeyi birbiriyle ilişkilendiren çalışmalar incelenmiştir. Sonuçlara göre, yoganın ve meditatif egzersizlerin performans becerileri üzerindeki etkisini araştıran pek çok çalışma yapılmıştır. Tüm çalışmalar yoganın şarkıcıların/hastaların/sesini kullanarak çalışanların genel iyi olma haline, psikolojik ve fizyolojik sağlığına, ruh haline olan olumlu katkılarını vurgulamaktadır. Yoga egzersizleri sosyal iletişimi güçlendirir ve pek çok şarkıcıyı içinde bulunduğu yarışma duygusundan uzaklaştırarak, müzikal topluluklar arasında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar. İleride yapılacak olan çalışmalar yoga egzersizlerinin ya da yoga türlerinin nodül, polip ya da diğer ses teli rahatsızlıkları olan hastalar üzerindeki uzun vadeli etkisini inceleyebilir.Keywords
Yoga, şan, nefes, meditasyon, performans

Abstract

There are many intimate connections between yoga and singing. Yoga, breathing, relaxation and meditation techniques are beneficial in order to deal with problems such as anxiety, stress, depression and body pains related to tension. Yoga helps to soothe nervous system, release physical tension and to connect body, mind and soul together. Singing is a process in which one needs to relax and find a path to the heart and mind, just like yoga. The health of the body and mind is related to the health of the voice. Also, the singing process may cause anxiety due to the pressure of a successful production on the stage. Yoga practices enhance the voice users/musicians/singers/patients to relax and focus on the self, to release the unnecessary tension in the body, to be self-confident and to achieve success consciously. This paper searches the fundamentals of yoga, its history, philosophy and main types, as well as the studies relating to singing and yoga. The results show that there are several works looking for the effects of yoga and meditative practices on performance skills. They all show that yoga has positive effects on the general well-being, psychological and physiological health, and the mood of the musicians/singers/patients/voice users. Yoga practice helps social interaction and builds positive relationships for the advantage of ensembles, disregarding competition that many singers face. Further studies may search the effect of yoga on patients with nodules, polyps and other vocal cord problems, as well as investigating the effects of different types of yoga on a long-term basisKeywords
Yoga, singing, breathing, meditation, performance