INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN ŞİDDETİN SESSİZ KURBANLARI
(SILENT VICTIMS OF VIOLENCE TRANSMITTED FROM GENERATION TO GENERATION )

Author : Elmin ABDULLAYEV    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1827-1839
    


Summary

Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığının en acımasız örneğidir. Kadınlar genellikle en yakınındaki erkekler tarafından şiddete maruz kalmaktadırlar. Günümüzde kadının maruz kalmakta olduğu şiddet önemli ölçüde artış göstermektedir. Dünya genelinde etkisi günden günde artmakta olan şiddetin varlığını, açmış olduğu olumsuz sonuçları öyle ya da böyle hepimiz hissetmekteyiz. Genellikle aile içinde yaşanan şiddet olaylarının mahrem bir konu olarak algılanmasından dolayı sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalar son derece kısıtlıdır. Karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı ise şiddetin ortadan kaldırılması ile ilgili somut bir çözüm önerisi bulunamamaktadır. Kadına yönelik şiddetin incelenmesi, anlaşılması ayrıca çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi için çalışmaların düzenli ve sistematik bir şekilde yapılması önemlidir. Bu çalışma; kadına yönelik şiddetin nedenlerini, kadının şiddetle mücadelesini güçleştiren faktörleri, şiddetin kadın ve toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini, bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmayı ve toplumda daha fazla farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.Keywords
Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nedenleri

Abstract

Violence against women is a universal problem and the most brutal example of gender discrimination. Woman are often exposed to violence by the men they are related. Violence against women in this century has increased significantly. We all feel the existence of violence against woman, which has an increasing impact day by day. Moreover, its negative consequences are also quite glaring. Generally, efforts to eliminate this problem are very limited, as violence usually occurs within the family, which is perceived as a private issue. Because of its complex nature, there is no concrete solution for the elimination of violence against women. It is important to study violence against women, to understand it and to conduct regular and systematic studies to determine what needs to be done to resolve this issue.

This work is aimed at providing explanations for the causes of violence against women, the factors that strengthen the women's struggle against violence, the negative effects of violence on women and social life. Moreover suggestions for resolving this problem, and creating greater awareness in society regarding this issue.Keywords
Violence Against Women, Causes of Violence