INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN KAVRAMSAL FARKLILIĞI VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANI İÇERİSİNDE İNCELENEN DİĞER YAPILARDAN FARKLILAŞTIĞI NOKTALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE CONCEPTUAL DISTINCTIVENESS OF PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP AND THE FACETS THAT DIFFERENTIATES IT FROM OTHER CONSTRUCTS IN THE FIELD OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )

Author : Murat AKARCA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 2049-2061
    


Summary

Her ne kadar son birkaç yılda psikolojik sahiplenme üzerine ülkemizde yapılan çalışmalar artmaya başlasa da bu konuya ilginin nispeten az olduğu söylenebilir. Bu ilgi azlığında, pek çok araştırmacının aklında neden böyle bir kavramsallaştırma yapıldığına dair soru işaretleri olmasının rolü olduğu değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda örgütsel davranış alanında incelenen yapılar arasındaki ayrımın çizilmesinin zor olduğu ve bazı yapıların fazlalık teşkil ettiği literatürde tartışılan bir konu olmuştur. Nitekim psikolojik sahiplenme ve örgütsel davranış içerisinde ele alınan diğer kavramlar arasında nasıl bir farklılaşma olduğuna yönelik bir belirsizlik olduğu görülmektedir. Bu nedenle, akademisyenler örgütsel bağlamda psikolojik sahiplenme ile ilgili meseleleri ele almaya başlamadan önce psikolojik sahiplenme yapısının kavramsal ayırt ediciliğinin tesis edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile psikolojik sahiplenmenin kavramsallaştırılmasına yönelik görülen bu eksikliği gidermek ve bu kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlayarak ülkemizde bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılar için bir başlangıç noktası oluşturabilmek hedeflenmektedir. Zira psikolojik sahiplenme örgütsel davranış alan yazınında incelenmeye devam edecekse bu olgunun diğerlerinden farklılaştığı noktaların net çizgilerle ayrılması gerekmektedir. Yapılan araştırma neticesinde psikolojik sahiplenmenin örgütsel davranış alanı içerisinde incelenen diğer yapılar ile ilişkili olduğu, ancak çalışanların iş ve kurumlarıyla olan psikolojik ilişkilerinin farklı bir yönünü tasvir etmesi nedeniyle bu yapıların her birinden kavramsal olarak ayırt edilebileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Psikolojik sahiplenme, örgütsel davranış.

Abstract

Although studies on psychological ownership have started to increase in our country in the last few years, it can be said that the interest in this subject is relatively low. It is considered that the question that many researchers have in mind about why there is such a conceptualization affects lack of interest.

It has been discussed in the literatüre that in some cases it is difficult to make a distinction between the structures studied in the field of organizational behavior and that there is a concept redundancy. The same problem arises here and there is uncertainty about how there is a distinction between psychological ownership and other concepts. Therefore, it is necessary to establish the conceptual distinctiveness of the psychological ownership structure before academics continue to address issues related to psychological ownership in an organizational context.

With this study, it is aimed to overcome this gap in the national literature in the conceptualization of psychological ownership and to create a starting point for researchers who want to work on this subject in our country by providing a better understanding of this concept. Because if psychological ownership will continue to be examined in the field of organizational behavior, the points where this phenomenon differs from others should be separated with clear lines.

As a result of the research, it was concluded that psychological ownership is related to other constructs examined within the field of organizational behavior, but it can be conceptually differentiated from each of these structures because it depicts a different aspect of the psychological relationships of employees with their jobs and organizations.Keywords
Psychological ownership, organizational behavior.