INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAZININ BİLGİSAYAR VE İNTERNET GİBİ YENİ MEDYALAR TEMELİNDEKİ YENİ DÖNÜŞÜMLERİ
(THE NEW TRANSFORMATIONS OF THE WRITING BASED ON NEW MEDIA SUCH AS COMPUTER AND THE INTERNET )

Author : Dudu UYSAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 1888-1901
    


Summary

20. yüzyılın ikinci yarısında küreselleşen dünyanın yeni medyası olarak ortaya çıkan bilgisayarın ve internetin hızlı bir şekilde gelişmesinde dijitalleşme ve sanallaşma süreçleri belirleyici bir rol oynar. Bu süreçlerin en belirgin özelliği de bir şeyi fiziksel dünyanın maddesel somut boyutundan uzaklaşarak üretmesidir. Fiziksel dünyanın maddesini temel alan bir orijinalden, kopyadan ve temsilden söz etmenin mümkün olmadığı dijitalleşme ve sanallaşma süreçleri içerisinde yazının dijital ve sanal dönüşümü başlar. Bu noktada öncelikli olarak yazının bu dönüşümden önceki fiziksel özellikleri ele alınır ve sonra yazının fiziksel özelliklerinin bu dönüşümden sonra nasıl değiştiği sorgulanır. Eş zamanlı olarak yazılan ve okunan bilgisayar ve internet gibi yeni medyaların hem arka planında hem de ön planında yazının yönetici güç olarak hangi işlevleri üstlendiğine odaklanılır. Yönetici güç olarak ele alınan yazının dijital ve sanal dönüşüm içerisinde katman katman nasıl ilerlediği gösterilir. Bu katmanlar çalışma kapsamında yazılım olarak yazı, serbest yazılım olarak yazı, yüzey metni olarak yazı ve ağ daha doğrusu internet aracılığıyla yazılan yazı olarak bölümlenir. Sonuç olarak, yazının dijital ve sanal dönüşümü bilgisayar ve internet gibi yeni medyalar bağlamında ortaya çıkar.Keywords
Yazı, Dijitalleşme, Sanallaşma, Bilgisayar, İnternet

Abstract

The processes of digitization and virtualization play a decisive role in the rapid progress of computer and the Internet, which appeared in the second half of the 20th century as new media for the globalizing world. The clearest characteristic of these processes also is that they produce something liberating from the material, the concrete dimension of the physical world. Within the processes of digitization and virtualization, in which it is impossible to speak of the original, copy and the representation based on the material of the physical world, the digital and virtual transformation of writing begins. On this point, firstly, it is dealt with the physical characteristics of writing before the transformation and then it is queried how the physical characteristics of writing changed after the transformation. Both in the background and in the foreground of the new media, such as computer and the Internet, which are written and read at the same time, it is focused on which functions writing as a leading force takes on. It is showed how writing progresses as a leading force layer by layer in the digital and virtual transformation. In the context of the work, these layers are divided into sections such as writing as software, as free software, as surface text and as writing via network or rather the Internet. Finally, the digital and virtual transformation of writing occurs in connection with new media such as computer and the Internet.Keywords
Writing, Digitization, Virtualization, Computer, Internet