INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LİMANLARDA TEKNOLOJİ VE INOVASYON: BİR KONTEYNER TERMİNAL DEĞERLENDİRMESİ
(TECHNOLOGY AND INNOVATION IN PORTS: A CONTAINER TERMINAL EVALUATION )

Author : Elifcan DURSUN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 57
Page : 2173-2183
    


Summary

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin hız kazanması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimini de güncel teknolojik gelişmelerden yararlanmaya sevk etmektedir. Bu teknolojik gelişmelerin ve gelişen inovasyon kabiliyetinin, tedarik zinciri yönetiminin önemli parçalarından olan limanlar üzerinde de etkileri görülmektedir. Bulut bağlantısının büyümesinden, liman operasyonlarını izlemek için drone kameralarının artan kullanımına kadar, önümüzdeki yılların liman ve terminal endüstrisinde teknolojik ilerleme ve inovasyon dönemi olacağı düşünülmektedir. 5G ağ teknolojisi, nesnelerin interneti, drone kameralar, araçların interneti ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları akıllı dijital limanlar yaratılmasını sağlamaktadır. Limanlar, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini arttırmak, uzun vadede maliyetlerini azaltmak amacıyla teknolojik gelişmelere uyum sağlamak zorundadırlar. Bu uyumun derecesi, liman işletmecilerini teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini değerlendirmeye yönlendirmektedir. Çalışmada, dünyada limancılık sektöründe gelişen teknolojik uygulamalara değinilmiştir. Örnek bir konteyner terminali, çalışmaya konu teknolojik gelişmelerin uygulanması bakımından değerlendirilmiştir.Keywords
Konteyner Terminal, Liman, Akıllı Teknolojiler , İnovasyon

Abstract

The acceleration of technological developments in recent years also encourages logistics and supply chain management to take advantage of current technological developments. These technological developments and developing innovation capability can also be seen on ports, which are an important part of supply chain management. From the growth of the cloud connection to the increasing use of drone cameras to monitor port operations, it is thought that the coming years will be a period of technological progress and innovation in the port and terminal industry. 5G network technology, the internet of things, drone cameras, the internet of vehicles and augmented reality applications enable the creation of smart digital ports. Ports must adapt to technological developments in order to increase operational efficiency and customer satisfaction and to reduce their costs in the long run. The degree of this compliance directs port operators to evaluate their technology and innovation capabilities. In the study, the technological applications developing in the port sector in the world are mentioned. A container terminal example has been evaluated for the implementation of the technological developments subject to the study.Keywords
Container Terminal, Port, Smart Technologies, Innovation