INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARIMSAL GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN ROLÜ
(THE ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE SOLUTION OF PROBLEMS THAT AGRICULTURAL ENTREPRENEURS ENCOUNTER )

Author : Savaş YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 57
Page : 2184-2199
    


Summary

Tarımsal kooperatiflerin kuruluş amaçları tarım sektöründe faaliyet gösteren özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri problemleri birlikte çözme anlayışına dayanmaktadır. Tarımsal girişimciler de girişimcilik sürecinde çeşitli finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları konularında çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışma, tarımsal girişimcilerin tek başlarına aşmakta zorlandıkları problemlerin aşılmasında tarımsal kooperatiflerin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Tarımsal kooperatiflerin kuruluş amaçları, faaliyetleri ve üyeleri açısından faydaları dikkate alındığında tarımsal girişimcilerin karşılaştıkları problemleri çözüme kavuşturma noktasında tarımsal kooperatiflerin olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
Kooperatif, tarımsal kooperatif, tarımsal girişimci

Abstract

The establishment objectives of agricultural cooperatives are based on the understanding of solving the problems by being unity that small and medium-sized enterprises operating in the agricultural sector cannot overcome alone. Agricultural entrepreneurs also face various problems about finance, marketing, management and human resources issues, in the course of the entrepreneurship process. The study aims to investigate the effect of agricultural cooperatives in overcoming the problems that agricultural entrepreneurs have difficulty in solving on their own. Considerin the establishment objectives, activities and benefits for their members of agricultural cooperatives, it is concluded that agricultural cooperatives contribute positively to resolving the problems faced by agricultural entrepreneurs.Keywords
Cooperative, agricultural cooperative, agricultural entrepreneur