INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERMENİ TEHCİRİ SONRASINDA İNGİLTERE LORDLAR KAMARASI’NDA YAPILAN OTURUM
(THE SESSION IN THE HOUSE OF LORDS OF GREAT BRITAIN AFTER THE ARMENIAN DEPORTATION )

Author : Çağdaş YÜKSEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2279-2284
    


Summary

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında Ermeni meselesi, devleti oldukça uğraştırmıştır. Diğer Hıristiyan unsurların kendi devletlerini kurmaları sonrasında, Ermeniler bağımsız bir devlet kurmak için harekete geçmişler ve bunu sağlamak için birçok isyan çıkartmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesi Ermeniler için büyük bir şans olmuştur. Ermeniler amaçlarına ulaşmak için İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmaktan çekinmemişlerdir. Özellikle Doğu Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğu aleyhine pek çok kanlı olaya yol açmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti, bölge halkını korumak için Ermenileri tehcir etmeye karar vermiştir. İtilaf Devletleri ve özellikle İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu kararına büyük tepki göstermiştir. İngiltere, tehcir sırasında yaşanan olaylardan faydalanarak, dünya kamuoyunda Türk karşıtı propaganda yürütmüştür. Tehcir meselesi uzun bir süre İngiliz siyasetini meşgul etmiştir. Bu makalede Ermeni Tehciri sonrasında İngiltere Lordlar Kamarası’nda yapılan oturum üzerinden İngiltere’nin Ermeni Tehciri’ne bakışı incelenecektir.Keywords
Osmanlı İmparatorluğu, Ermeniler, İngiltere, İtilaf Devletleri

Abstract

In the last century of the Ottoman Empire, the Armenian Issue has challenged the state. After the other Christian nations established their own states, the Armenians took action to establish an independent state and made many revolts to ensure this. It was a great chance for the Armenians that the Ottoman Empire entered the First World War. Armenians did not hesitate to cooperate with the Entente States to achieve their goals. The Armenians caused many bloody events against the Ottoman Empire, especially in Eastern Anatolia. Then the Ottoman Government decided to relocate the Armenians to protect the people of the region. The Entente States and especially Great Britain reacted greatly to this decision of the Ottoman Empire. Great Britain carried out anti-Turkish propaganda in the world public opinion by making se of the events experienced during the deportation. The issue of deportation has been engaged in British politics for a long time. In this article, the view of Great Britain to the Armenian Deportation through the session held in the House of Lords of Great Britain after the Armenian Deportation will be examined.Keywords
the Ottoman Empire, Armenians, Great Britain, the Entente States