INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KOKUNUN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF OLFACTORY ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR )

Author : İ. Kahraman ARSLAN  & Umut BASMACI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2434-2442
    


Summary

Dünyanın, küresel bir köy haline gelmesi, aynı üründen ve aynı kaliteden onlarca ürünün olması, ürünlerin satışında çeşitli promosyonların kullanılması, fiyat indirimlerinin yapılması, e-ticaretin olağan alışveriş yöntemi haline gelmesi ürünlerin pazarlamasında üreticileri ve satıcıları duyusal alana yönlendirmiştir. Üreticiler ve satıcılar, ürünlerinin tüketicilerin ve olası müşterilerin zihinlerinde kalması, satış bağlılığın arttırılması için işitsel, görsel, kokusal duyu organlarından yararlanmaya başlamışlardır. Duyusal algılama yöntemleri ile markanın bilinirliği, markanın imajı ve markanın ömrünün uzun olmasının sağlandığı görülmüştür. İnsan zihninin günlük olarak binlerce görsele maruz kalması, kulakların sese aşina olmaları üretici ve satıcıları koku alanına yönlendirmiştir. Üreticiler, kokunun insan zihninde daha uzun süre yer aldığını ve satışları olumlu yönde etkilediği bilimsel olarak tespit etmeleri üzerine mağaza kokuları ve ürün kokuları kullanarak müşterilerinin markalarına ve mağazalarına aşina etmeyi ve bu şekilde de ürünlerinin satışını uzun vadeli olarak arttırmayı amaçlamaktadırlar.Keywords
Duyusal pazarlama, algılama, koku, tüketici satın alma davranışı

Abstract

The world’s transformation to a global village, the existence of dozens of types of products from the same product and same quality, using various promotions for the sale of products, making price discounts and e-commerce as becoming the usual shopping method; all directed producers and sellers to the sensory field fort he marketing of the products. Manufacturers and sellers have started to use audio, visual, and olfactory sensory organs to keep their products in the minds of consumers and potential customers and to increase sales loyalty. It has been observed that sensory perception methods ensure brand awareness, the image of the brand and the long life period of the brand. The daily exposure of the human mind to thousands of images and the familiarity of the ears to the voice have directed the producers and sellers to the fragrance area. The manufacturers aim to become familiar with the brands and stores of their customers and thus increase the sales of their products in the long term by using scientifically detecting that smell has been in the human mind for a longer time and positively affects sales.Keywords
Sensory marketing, perception, smell, consumer purchasing behavior