INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANTALYA TARİHİNİN DERİN TANIĞI: ST. DİDİER
(THE PROFOUND WITNESS OF ANTALYA HISTORY: ST. DIDIER )

Author : Coşkun KUMRU  & Çağdaş YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2552-2559
    


Summary

Antalya tarih boyunca çok önemli gelişmelere sahne olmuş güzide bir liman kentimizdir. Antalya ve çevresi birçok hayati olaya tanıklık etmiştir. Bu olaylardan birisi de II. Dünya Savaşı sırasında 1941 Temmuzunda vuku bulan St. Didier gemisinin İngiliz filosu tarafından batırılma hadisedir. Vichy Fransası’ndan Kuzey Afrika’da savaşan Alman kuvvetlerine malzeme götüren St. Didier, Akdeniz’de İngiliz donanmasının takibatına uğrayınca Doğu Akdeniz’e doğru kaçmak zorunda kalmıştır. Bu takip sonucunda II. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalan Türkiye’nin Antalya limanına sığınmaya çalışmıştır. Fakat bu durum İngiliz donanmasının söz konusu gemiyi batırmasına engel olamamıştır. Vuku bulan saldırı esnasında Antalya limanında can kaybı olmamakla beraber maddi hasar meydana gelmiştir. Bu saldırıda gemi mürettebatının bir kısmı hayatını kaybetmiş, sağ kalanlar ise Antalya limanına sığınmışlardır. İlk etapta Antalya halkı tarafından destek gören bu kişiler daha sonra devlet tarafından Afyon’a geçici bir süreyle yerleştirilmişlerdir. II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlık politikasından ödün vermeyen Türkiye, kendi kara sularında gerçekleşen bu saldırı karşısında sert bir tepki göstermemiştir. Söz konusu gemi batığı günümüzde halen Antalya limanına yakın bir noktada bulunmaktadır. Çalışmamızda bu tarihi olay ilk defa arşiv belgeleri, dönemin basınında yer alan haberler ve dönemin tanıklarının hatıraları ışığında aydınlatılmaya çalışılmıştır.Keywords
Antalya, St. Didier Gemisi, II. Dünya Savaşı, Antalya Limanı

Abstract

Antalya is an outstanding port city that has witnessed many important developments throughout history. Antalya and its surroundings witnessed many vital events. One of these events II. It took place in July 1941 during World War II. It was the immersion of the Didier ship by the British fleet. From Vichy France to the German forces fighting in North Africa. St. Didier ship was forced to flee to the Eastern Mediterranean when the British Navy was prosecuted in the Mediterranean. As a result of this pursuit, it tried to take refuge in Antalya port of Turkey which remained neutral in the Second World War. But this situation could not prevent the British navy from sinking the ship. During the attack, there was no loss of life in the port of Antalya but material damage occurred. Some of the ship's crew lost their lives in this attack and the survivors took shelter in Antalya harbor. These people who were supported by the people of Antalya in the first place were then temporarily placed by the state to Afyon. The persistent policy of neutrality during the Second World War, Turkey, has not been a strong reaction against this attack occurred around your own land. The shipwreck in question is still in the vicinity of the port of Antalya. In this study, this historical event was tried to be illuminated for the first time in the light of archival documents, news in the period press and the memories of witnesses of the periodKeywords
Antalya, St. Didier Ship, World War II, Antalya Harbor