INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İDARENİN TARAF OLDUĞU HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK YÖNTEMİ
(MEDIATION METHOD IN THE SETTLEMENT OF LEGAL DISPUTES WHERE A GOVERNMENTAL BODY IS A PARTY )

Author : Asuman ÇAPAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2526-2535
    


Summary

Yargı dışı çözüm yöntemlerinden birisi olan arabuluculuk yönteminin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde öneminin artması ile idarenin taraf olduğu bazı hukuki uyuşmazlıklar bakımından da kullanılması gündeme gelmiştir. Bu yönde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlemenin yapılması ile arabuluculuk kurumu idarenin taraf olduğu birtakım uyuşmazlıklar bakımından da fiiliyata geçirilebilir hale gelmiştir. Bununla birlikte idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklar konusunda nispeten sınırlı bir alanda uygulama alanı açılmıştır. Bu çalışmada idarenin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yönteminin uygulanması incelenmiştir. İdarenin özel hukuk alanında yapmış olduğu iş ve işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarına arabuluculuk yöntemi uygulanabilir. İdarenin kamu hukuku alanında tesis etmiş olduğu işlem ve eylemlerden ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar konusunda arabuluculuk usulü kullanılmamaktadır. İdarenin kamu hukuku alanından kaynaklanan uyuşmazlıkları olan idari uyuşmazlıklar konusunda arabuluculuk kurumunun uygulama alanının açılması, idari yargı organlarının iş yükünü azaltacak, kişi ile idare arasında ortaya çıkan kimi hukuki uyuşmazlıkların kısa yoldan, daha az masrafla ve külfetle çözümlenmesini sağlayacaktır. Bu ise hem hukuki uyuşmazlığın her iki tarafı için fayda sağlayacaktır hem de devlete ve topluma katkı sunacaktır. Bu nedenle arabuluculuk yönteminin idarenin birtakım idari uyuşmazlıkları konusunda da uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu aynı zamanda idarenin güncel gelişmeleri takip etmesi, toplumun ve hukukun gerisinde kalmaması bakımından da önem taşımaktadır.Keywords
arabuluculuk, alternatif çözüm yöntemi.

Abstract

The mediation method as one of the extrajudicial methods of settlement has gained importance in the settlement of legal disputes and hence its use for various legal disputes where a governmental body is a party has become a current issue. Therefore, a regulation has been made in the Law numbered 6325 on Mediation in Civil Disputes. Thus, a limited application area has been opened with regard to disputes that a governmental body is a party. The present study has focused on the implementation of the mediation method in the settlement of legal disputes in which a governmental body is a party. Mediation method can be used in the settlement of disputes arising from the works and actions engaged by governmental bodies in the field of private law. Mediation method cannot be used in the settlement of legal disputes arising from the works and actions engaged by governmental bodies in the field of public law. The use of mediation in the settlement of administrative disputes resulting from the actions of governmental bodies in the field of public law will reduce the workload of administrative jurisdiction bodies while ensuring that certain legal disputes between individuals and governmental bodies are settled in a less costly manner in a shorter period of time. This, in turn, will be beneficial for both parties of the legal dispute while also contributing to both the state and the society. Hence, we are of the opinion that the mediation method should be implemented in the settlement of certain administrative disputes of governmental bodies. This is also important for ensuring that governmental bodies closely follow current affairs and that they do not lag behind the law as well as society.Keywords
mediation, alternative methods of settlement.