INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AZERBAYCAN’IN ÜNLÜ YAZARI FERMAN KERİMZADE (1937-1989) VE "KARLI AŞIRIM" ADLI TARİHİ ROMANI HAKKINDA BAZI BİLGİLER
(SOME INFORMATION ABOUT THE FAMOUS NOVELIST OF AZERBAIJAN FERMAN KERIMZADE AND HIS WORK TITLED KARLI AŞIRIM (SNOW PASS) )

Author : Ayvaz MORKOÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2860-2869
    


Summary

Azerbaycan'ın ünlü edebiyatçılarından Ferman Kerimzade, ülkede tarihî romanın en önemli temsilcilerinden kabul edilir. Yazarı, geniş kitlelere tanıtıp sevdiren eserleri ise tarihî romanları olmuştur.  Türk tarihîne, edebiyat ve kültürüne büyük muhabbet duygusuyla yaklaşan yazar, tarihî hadiseleri roman formu içinde anlatır. Edebiyat dünyasında ses getirmiş ürünleri arasında bulunan Karlı Aşırım (1971), Hudaferin Köprüsü (1982-83) ve Çaldıran Dövüşü (1988) adlı eserler Ferman Kerimzade’nin en önemli tarihî romanlarıdır. Ferman Bey'in üzerinde mutlaka durulması gereken romanlarından biri Karlı Aşırım'dır. Yazar, bu eserde sınıflar arası çatışmaların zirveye çıktığı 1930'lu yıllardaki Azerbaycan köy hayatını canlı tablolar şeklinde tasvir eder. Mecburi kolektifleştirme uygulamalarının türlü zorluklarını kendine özgü bir üslupla dile getirir. Amacımız Azerbaycan'da tarihî romanlarıyla ünlenen yazar Ferman Kerimzade'nin Türkiye'de ve tüm Türk dünyasında layık olduğu biçimde tanıtılmasıdır.Keywords
Tarihî roman, Ferman Kerimzade, Karlı Aşırım

Abstract

Ferman Kerimzade, one of the famous writers of Azerbaijan, is considered one of the most important representatives of the historical novel in the country. His works, which introduced and popularized the author to a wide audience, were historical novels. Approaching Turkish history, literature and culture with a great sense of love, the author describes historical events in the form of a novel. Among the products that brought a voice in the literary world, the works called Karlı Aşırım (Snow Pass) (1971), Hudaferin Köprüsü (1982-83) and Çaldıran Savaşı (1988) are the most important historical novels of Ferman Kerimzade. One of Ferman Bey's novels that must be focused on is Snowy extremist. In this work, the author portrays Azerbaijani village life in the 1930s, when inter-class conflicts peaked, in the form of vivid paintings. He expresses the difficulties of compulsory collectivization practices in a unique style. Our aim is that the writer Ferman Kerimzade, who is famous for his historical novels in Azerbaijan, is recognized in Turkey and in the whole Turkish world.Keywords
Historical novel, Ferman Kerimzade, Karlı Aşırım (Snow Pass)