INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ALMANYA’DA KADIN İHTİDASINA BİR BAKIŞ
(AN INSIGHT INTO FEMALE RELIGIOUS CONVERSION IN GERMANY )

Author : Fatma Güzin AĞCA-VAROĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2819-2825
    


Summary

Sufi gruplar Almanya’da mühtedilerin İslam inancı ile tanıştıkları, temel dini kaideleri öğrenerek uyguladıkları ve tasavvuf içinde deneyim kazandıkları dini kurumlardır. Aynı zamanda sufi mühtedilerin manevi yuvası olarak, ihtida süreçlerindeki dayanışma ağlarının merkezi konumundadır. Çalışmada Almanya’da yürüttüğüm etnografik araştırma temelinde kadın ihtidasına bir bakış yöneltilmesi hedeflenmektedir. Mühtedi kadınlar ihtida deneyimleri, tasavvuf anlatısında kendilerine yer buluşları ve din değiştirme sonrası gündelik hayat etkileşimleri ile kendilerine özgü bir alanda mücadele vermektedirler.Keywords
İhtida, Kadın Mühtediler, Gündelik Hayat, Etnografi, Almanya’da İslam

Abstract

Sufi communities in Germany are religious institutions where converts get knowledge about the Islamic belief by learning and applying the basic rules of the religion and by gaining experience in sufism. These institutions are also spaces of solidarity during the conversion process and embody a ‘spritiual family’ for the converts, in particular. The aim of this study is to give an insight into female conversion based on the ethnographic research on sufi groups I conducted in Germany. Along with their conversion experience, their way to settle down within the sufi narrative and their everyday life interactions after the religious conversion, women converts show a struggle in fields unique to them.Keywords
Conversion, Female Converts, Everyday Life, Ethnography, Islam in Germany.