INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE DIMENSION OF CULTURE IN POSTER DESIGN
(THE DIMENSION OF CULTURE IN POSTER DESIGN )

Author : Fatıma TOKGÖZ GÜN  & Mehmet ÖZKARTAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2881-2887
    


Summary

Afiş, insanların görsel karmaşası ile dolu olan yaşamlarında iletişim açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Afişler toplum gereksinimlerine uygun bir şekilde kültürel, ticari, sosyal olarak sınıflandırılmaktadırlar. Afişler iç ve dış mekan afişleri olarak iki şekilde gruplandırılmaktadır. İletişim gereksinimlerini sağlayan afiş sanatsal açıdan, dekoratif amaçlı kullanımının yanı sıra duyuru ve tanıtım amacı ile de karşımıza çıkmaktadır. Bilgilendirme özelliği ile afişler, toplumların kültürel özelliklerini de yansıtmıştır. İnsanlar toplum içinde yaşamlarını sürdürebilmek için yüzyıllardır diğer insanlarla iletişim kurmuşlardır. Kurulan iletişim esnasında insanlar kültürel öğeleri de kullanmaktadırlar. Afiş sanatı kullandığı çeşitli kültürel öğeler ile toplumsal iletişimde önemli bir yere sahiptir. Gelişen ve değişen iletişim koşulları ile iletişim araçları da değişmiştir. Yazı, söz, telgraf, ve telefon gibi var olan iletişim araçlarına masaüstü yayıncılık sistemleri, network iletişim sistemleri, bilgisayarlar, ve uydu yayın sistemleri gibi birçok modern iletişim aracı eklenmiştir. Bu çalışma ile sürekli kendini güncelleyen dünyanın bize sunduğu değişimlerde kültürel afiş çalışmalarının toplum üzerindeki etkisine dikkat çekmeye çalışılmıştır. Tarihin başlangıcından beri iletişim, toplumsal ilişkilerin kurulması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki afiş sanatının tarihsel gelişim süreci genel bir bakış içerisinde betimlenmiştir. İhap Hulusi Görey, Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş, Emrah Yücel ve Yusuf Kara gibi sanatçıların eserleri incelenmiştir.Keywords
Grafik Tasarım, Afiş, Kültür, Türkiye

Abstract

The poster has a significant place in terms of communication in people’s lives, which are full of visual inputs. The posters are classified as cultural, commercial, and social posters in accordance with the needs of the community. The posters are also grouped in two ways as indoor and outdoor posters. The posters, which meet the communication requirements, come up with the purpose of announcement and promotion as well as their artistic use for decorative purposes. With their informative feature, the posters also reflect the cultural characteristics of the societies. People have communicated with other people for centuries to survive in society. During the communication, people use cultural elements. Poster art has an important place in social communication with the various cultural elements it uses. Communication tools have also changed with the developing and changing communication conditions. Many modern communication tools such as desktop broadcasting systems, network communication systems, computers, and satellite broadcasting systems have been added to existing communication tools such as writing, speech, telegraph, and telephone. With this study, it has been tried to draw attention to the effects of cultural poster works on society in the changes offered by the world, which constantly updates itself. Since the beginning of history, communication has played an important role in establishing social relations. In this study, the historical development of poster art in Turkey is depicted in an overview. The works of artists such as İhap Hulusi Görey, Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş, Emrah Yücel and Yusuf Kara were examined.Keywords
Graphic Design, Poster, Culture, Turkey