INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

USING FOLKTALES IN LITERATURE CLASSROOM FOR LOW LEVEL STUDENTS
(İNGİLİZCE DÜZEYLERİ YETERSİZ OLAN ÖĞRENCİLERDEN OLUŞAN EDEBİYAT SINIFLARI İÇİN HALK HİKAYELERİNİN KULLANIMI )

Author : Ceren IŞIKLI    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1456-1462
552    320


Summary

İngilizce dil seviyelerinin başlangıç ve daha alt düzeylerde olan öğrencilere zorunlu olarak öğretilmekte olan İngiliz edebiyatı dersinde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri edebi türlerin seçimidir. Okul programlarında yaygın olarak konulan klasik edebiyat türleri olan romanlar, şiirler ve büyük ölçekli drama oyunları, öğrenciler için, gerek okuduğunu anlamada, gerek dört dil becerisi gelişimi, gerek okullarda materyal ve araç gereç yetersizlikleri bakımından ve birçok nedenlerden dolayı büyük zorlukların ve sıkıntıların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda, edebi türü olan halk hikayeleri, edebiyat programlarına konulup kullanıldıklarında, öğrencilerin duygusal, zihinsel, sanatsal, sosyo-kültürel ve psikolojik gelişimleri açısından daha doğru bir seçim olacağı kabul edilmektedir.Keywords
halk edebiyatı, halk hikayeleri, edebiyat öğretimi

Abstract

One of the most frequently encountered problems in teaching of English literature to low level students concerns the selection of an adequate literary genre for reading. School curriculums usually tend to mandate the use of canonical literature with literary genres such as novels, poetry and large-scale plays, which generates serious problems in terms of students’ development of reading comprehension and of four language skills. In addition to these and many other problems, there is also the problem of insufficiency in teaching and learning materials. From this perspective, folktales seem to present an ideal resource for teaching English literature for low level students. When utilized in school programs, as has been widely acknowledged, they have beneficial effects on students’ emotional, intellectual, artistic, socio-cultural and psychological development.Keywords
folktales, folk literature, literature education