INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BAROK DÖNEMİ BESTECİLERİNDEN ARCANGELO CORELLİ’NİN OP.5 NO 12 “LA FOLİA” ADLI ESERİNİN KEMAN PARTİSİNİN İNCELENMESİ
(STUDY OF THE VIOLIN PARTY OF ARCANGELO CORELLI, ONE OF THE BAROK PERIOD COMPOSERS, NAMED OP. 5 NO. 12 “LA FOLIA” )

Author : Ayşe Özlem AKDENİZ  & Hüseyin Bülent AKDENİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 61
Page : 3165-3179
    


Summary

Müzik tarihi içerisinde en önemli dönemlerden biri olarak kabul edilen Barok Dönem 16.yüzyılın ortalarından itibaren tüm Avrupa’yı etkisi altına almış ve bu dönemin özellikleri ile etkileşime giren sanat anlayışı sonucu pek çok sanatçı unutulmaz eserler bestelemişlerdir. Başta A. Corelli, A. Vivaldi ve J. S. Bach gibi besteciler önemli köşe taşlarını oluşturarak geniş bir kitleyi etkilemişlerdir. Barok dönem müziğine besteci ve kemancı olarak büyük katkılar sunan Corelli, Barok çağın en önemli formu olan ‘Konçerto Grosso’ formunu geliştirerek kendisinden sonra gelen birçok ünlü besteciye ışık tutmuştur. Corelli 12 konçerto grosso bestelemiştir. Bunların içerisinden en çok bilineni op.5 no 12 ‘La Folia’ adlı eseridir. Bu eser Corelli’nin keman eserleri arasında kullanılan keman teknikleri ile çok önemli bir yere ve popülariteye sahiptir. Bu çalışmada Corelli’nin keman tarihindeki yeri ve öneminin yanı sıra op 5 no 12 ‘La Folia’ adlı eseri incelenmiş, yapılan içerik analizi sonucunda bu eserin daha iyi çalınabilmesi ve yorumlanabilmesi için icracılara katkı sağlanmaya çalışılmıştır.Keywords
Corelli, Konçerto grosso, Barok dönem, La folia, Müzik tarihi.

Abstract

The Baroque Period, which is considered to be one of the most important periods in the history of music, has influenced the whole of Europe since the middle of the 16th century and many artists have composed unforgettable works as a result of the understanding of art that interacts with the characteristics of this period. First, composers such as A. Corelli, A. Vivaldi and J. S. Bach have influenced a wide audience by forming important cornerstones.

Corelli, who made great contributions to the music of the Baroque period as a composer and violinist, shed light on many famous composers, who came after him, by developing the form of “Concerto Grosso”, the most important form of the Baroque era.

Corelli composed 12 concertos grosso. The best known of these is op.5 no 12 ‘La Folia’. This work of art has a very important place and popularity with the violin techniques used among Corelli’s violin works of art. In this study, besides the place and importance of Corelli in the history of the violin, op. 5 no. 12 ‘La Folia’ was studied, and as a result of the content analysis, it was tried to contribute to the performers in order to play and interpret this work of art better.Keywords
Corelli, Concerto grosso, Baroque period, La folia, History of music.