INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AHMET MİTHAT’IN FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ ADLI ROMANINA OTOBİYOGRAFİK BİR YAKLAŞIM
(AN AUTOBIOGRAPHICAL APPROACH TO AHMET MİTHAT’S NOVEL FELATUN BEY and RAKIM EFENDİ )

Author : Saniye KÖKER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 63
Page : 3881-3887
    


Summary

Otobiyografi, insanın kendi hayatının kendisi tarafından anlatılmasıdır. Kendi hayatını anlatan insan, kendi ben’ine doğru yol alır. Bu nedenle otobiyografilere “ben anlatısı” da denir. Otobiyografi, roman türünün tekniklerini kullandığında ortaya çıkan ürüne otobiyografik roman denir. Böylece gerçek bir kişinin yaşam öyküsü, kurmaca bir anlatıya dönüşür. Bir roman yazarı, anlatısını oluştururken sürekli, açık veya gizli kendinden bir şeyler ilave eder. Bu da roman ile otobiyografi arasında, daha çok otobiyografiden romana doğru ilerleyen bir akışın olduğunu gösterir.

Ahmet Mithat’ın Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanı, yazarın hayatıyla ilgili ayrıntılara yer vermektedir. Roman kahramanlarından Rakım Efendi ile yazar Ahmet Mithat arasında bazı benzerliklerin olması, romanda yazarın yaşamından kesitlerin bulunması, onun duygu ve düşüncelerine yer verilmesi Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanın otobiyografik açıdan ele alınabileceğini gösterir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın giriş bölümünde otobiyografi ile otobiyografik romanın Türk edebiyatındaki genel durumu hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde ise Ahmet Mithat’ın Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanındaki otobiyografik açılımlar üzerinde durulmuşturKeywords
Otobiyografi, Roman, Ahmet Mithat, Felatun Bey ile Rakım Efendi.

Abstract

Autobiography is the narration of one’s own life by himself/herself. A man who tells his own life heads towards his own self. Therefore, autobiographies are also called as “self-narrative”. When autobiography uses the techniques of novel genre, the output is an autobipgraphical novel. Thus, life story of a real person becomes a fictional narrative. An author constantly, openly or secretly add something from himself/herself when creating a narrative. It demonstrates that there is a flow between novel and autobiography which is mostly from autobiography to novel.

Ahmet Mithat’s novel Felatun Bey ile Rakım Efendi provide details about the author’s life. The novel Felatun Bey ile Rakım Efendi can be viewed from an autobiographical perspective since one of the main characters Rakım Efendi and the author Ahmet Mithat share a number of similarities, and the novel contains sequences from the author’s life, his feeling and thoughts. In the introduction of this study, there is a general evaluation of autobiography and autobiographical novel in Turkish literature. In the second chapter, the autobiographical openings in Ahmet Mithat’s novel Felatun Bey ile Rakım Efendi are discussedKeywords
Autobiography, Novel, Ahmet Mithat, Felatun Bey ile Rakım Efendi.