INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MARKA BAĞIMLILIĞI KAPSAMINDA APPLE - IPHONE ÜRÜNÜNÜN İNCELENMESİ
(APPLE IN THE SCOPE OF BRAND ADDICTION - IPHONE PRODUCT REVIEW )

Author : İSMAİL KILIÇASLAN  & Mustafa OF  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3406-3419
    


Summary

Eski çağlarda özellikle büyükbaş hayvanların diğer sürülerle karışmasını önlemek amacıyla yapılan ateşle damgalamak, ateşle işaret koyarak kendi hayvanını markalamak hepimizin bildiği, kovboy filmlerde izlediği bir gerçektir. O dönemlerde yapılan bu markalama şekli ile kaliteli hayvanlara sahip olan çobanlar ortak meralarda gezdirdiği hayvanları ile diğer kalitesiz ırk hayvanların karışmasını da önlemekteydi.

Günümüzde kullanılan marka ifadesi ve markalaşmak tabiri genelde; izleyicisi olan, sabit bir kesime hitap eden, belli bir kesim tarafından kabullenilmiş gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Marka; iletildiği kitleye kaliteli olduğu bilincini yüklemeye çalışan bir işaret, sembol olarak da tanımlanabilir.

Bu çalışmada marka ve marka bağımlılığı üzerinde tanımlamalar yapılmıştır. Özellikle akıllı telefonlarla ilgili bağımlılık kavramına ve olgusuna dikkat çekilmiş daha sonra da Apple’ın oluşum süreci genel bir bilgi oluşturması amacıyla verilmiştir.

Türkiye’de iPhone kullanımı istatistiki bilgilerinden sonra yapmış olduğumuz anket üzerinde durularak, ulaşılan sonuçlar sunulmuştur.Keywords
Iphone, Marka, Markalaşma, Bağımlılık, Marka Bağımlılığı

Abstract

It is a fact that we all know in cowboy movies that we used to stamp with the fire made in order to prevent mixing of cattle with other herds in ancient times, marking their own animals by marking with fire. The shepherds, who had high quality animals with this marking style at that time, also prevented the mixing of animals they had taken in common pastures with other poor quality animals.

The expression of branding and branding used today is generally; It is used as a follower, appealing to a fixed segment, as if accepted by a certain segment. Brand; It can also be defined as a sign, symbol trying to load the awareness that it is quality to the audience it is delivered to.

In this study, definitions were made on Brand and Brand Addiction. Particular attention was paid to the concept and phenomenon of addiction related to smartphones, and then Apple's formation process was given to provide general information.

Turkey iPhone emphasis on user surveys we have done after the statistical data, the results were presentedKeywords
Iphone, Brand, Branding, Addiction, Brand Addiction