INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SİYASİ COĞRAFYA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN 1969 YILINDAKİ SSCB – ÇİN SINIR SAVAŞI
(THE USSR - CHINESE BORDER WAR IN 1969 FROM THE PERSPECTIVE OF POLITICAL GEOGRAPHY AND INTERNATIONAL RELATIONS )

Author : Emin ATASOY  & Evren ATIŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 854-876
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pek bilinmeyen ve bilimsel literatürde pek tartışılmayan 1969 yılındaki Çin-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sınır savaşının nedenlerini, gelişimini, etki ve sonuçlarını irdeleyerek, Damanski çatışmalarının perde arkasını aralayarak meraklı Türk okuyucularını bu konuda bilgilendirmek ve aydınlatmaktır. Ussuri Irmağı vadisinde, 2-22 Mart 1969 tarihleri arasında cereyan eden bu sınır savaşı, sadece 0,74 km2’lik alana sahip olan Damanski Nehir Adası’nın Çin ile SSCB arasında paylaşılamaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Çalışmada bir yandan Çin-SSCB devlet sınırlarının özellikleri ve bu uzun sınır kuşağında yer alan başlıca sorunlar ele alınmış, diğer yandan da Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) arasındaki siyasi ve ideolojik tartışmalar irdelenerek, savaşı tetikleyen başlıca etkenler açıklanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki siyasi ve iktisadi güç mücadelesi, ÇKP ve SBKP arasındaki ideolojik farklılıklar, Nikita Hruşçov ile Mao Zedong arasındaki kişisel rekabet, ayrıca iki komşu devlet arasında sürdürülen Dünya Komünizm liderliği yarışının, Damanski Adası Savaşı’nın başlıca nedenleri oldukları tespit edilmiştir. Rusça, Bulgarca, Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanılarak hazırlanan çalışmanın merkezinde 1950-1980 dönemindeki SSCB-Çin siyasi ilişkileri ve 1969 yılındaki Damanski çatışmaları yatmaktadır. Makalede hem bu savaşın ortaya çıkış nedenleri ve uluslararası yankıları tartışılmış hem de savaşın detaylı analizi ve küresel sonuçları tartışılmıştır. Rus ve Çinli uzmanların görüşleri ile desteklenen çalışma, Çin-SSCB Sınır Savaşı’yla ilgili Türkiye’de yapılan ilk kapsamlı araştırma özelliği taşımaktadır.Keywords
Marka, Kurumsallaşma, Kurumsallaşma Çalışmaları,Marka Bağımlılığı, Apple,Markalaşma Çalışmaları

Abstract

The purpose of this study is, by examining the causes, development, effects, and results of the China-USSR Border War in 1969, which is rarely discussed in the scientific literature and little known in Turkey, and by uncovering the hidden side of the Damanski conflicts, to inform and enlighten the inquisitive Turkish readers on this issue. This border war, which took place in the Ussuri River Valley between 2-22 March in 1969, broke out because the Damanski River Island, which had an area of only 0.74 km2, could not be shared between China and the USSR. In this study, on the one hand, the characteristics of the China-USSR State borders and the main problems in this long border belt were discussed, on the other hand, the political and ideological debates between the Communist Party of China (CPC) and the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) were examined, and the main factors that triggered the war were explicated. It was found that the political and economic power struggle between the People's Republic of China (PRC) and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), the ideological differences between the CPC and the CPSU, the personal antagonism between Nikita Khrushchev and Mao Zedong, as well as the world communist leadership contention between the two neighboring states were the main causes of the war of Damanski Island. The USSR-China political relations and the 1969 Damanski conflicts lie at the center of this study, which was prepared using the Russian, Bulgarian, Turkish and English sources. The article has discussed the reasons for the outbreak of this war and its international repercussions, and the detailed analysis and global consequences of the war. This study which has been supported by the views of the Russian and Chinese experts has the characteristic of being the very first comprehensive study carried out in Turkey on the Chinese-Soviet border war.Keywords
In The Context Of Instıtutıonalızatıon: The Apple Case