INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KİMYA SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF SAFETY CULTURE IN THE CHEMICAL SECTOR )

Author : Ömer GÜNGÖR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 64
Page : 4034-4038
    


Summary

Türkiye’de kimya sektörü her geçen gün büyümekte, üretilen kimyasal madde sayısı ve miktarı da bu oranda artmaktadır. Çok tehlikeli bir sektör olan kimya sektöründe her yıl birçok iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaları önlemek için iş sağlığı ve güvenliği ekipler birçok alanda çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmada kimya sektöründe iş güvenliği tedbirlerinden güvenlik kültürü değerlendirilmiştirKeywords
Kimyasallar, İş sağlığı ve Güvenliği, Güvenlik Kültürü.

Abstract

Chemicals sector in Turkey is growing with each passing day, the number of chemicals produced and the amount is increasing at this rate. Many occupational accidents occur every year in the chemical industry, which is a very dangerous industry. Occupational health and safety teams work in many areas to prevent these accidents. In this study, safety culture, one of the occupational safety measures in the chemical industry, was evaluated.Keywords
Chemicals, Occupational Health and Safety, Safety Culture.