INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖRSEL KULLANIM DURUMUNUN İNCELENMESİ
(ANALYSING OF VISUAL USAGE IN THE TEXTBOOKS OF SOCIAL STUDIES )

Author : Hatice MEMİŞOĞLU  & İrem KARACABEY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 92-105
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında görsel kullanım durumlarının ne düzeyde olduğunu tespit etmektir. Bu amaçla 5, 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. Doküman olarak Sosyal bilgiler ders kitaplarından yararlanılmıştır. Ders kitaplarının görsel kullanım düzeyleri tespit edildikten sonra, elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular doğrultusunda görsel kullanım düzeylerinin eşit olarak dağılmadığı tespit edilmiştir. Görsel çeşitliliğin 7. Sınıf ders kitabının diğer ders kitaplarına göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin soyut konuları somutlaştırabilmeleri için görsel kullanımı önemlidir. Bu yüzden 5 ve 6. Sınıf ders kitaplarında ki görsel kullanım düzeyleri arttırılmalıdır.Keywords
Sosyal bilgiler, ders kitabı, görsel kullanım

Abstract

The object of this research is to determine visual usage situations are in Social Studies textbooks. For this purpose, 5th, 6th and 7th Grade Social Studies textbooks were examined. In the research, document review method was used among the qualitative research methods. Social studies textbooks were used as a document. After determining the visual usage levels of the textbooks, evaluations were made according to the data obtained. According to the findings, it was found that visual usage levels were not evenly distributed. In terms of visual diversity, it was concluded that 7th- grade textbook is more than other textbooks. Visual use is important for students to embody abstract subjects. Therefore, the visual usage levels in 5th and 6th- grade textbooks should be increased.Keywords
Social sciences, textbook, visual usage.