INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN “BEYAZ ŞEMSİYE” HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN ANALYSIS ON “BEYAZ ŞEMSİYE” STORY WRITTEN BY HALİT ZİYA UŞAKLIGİL )

Author : Zeynep Gözde KOZLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 64
Page : 4039-4045
    


Summary

Bu çalışmada, tahkiye anlatım tarzında modern Türk edebiyatının öncüleri arasında gösterilen Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı kısa hikâyelerden biri olan “Beyaz Şemsiye” adlı eser, tema ve yapı unsurları açısından incelenmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde genel anlamda hikâye ve modern Türk hikâyeciliği hakkında kısaca bilgi verilerek Halit Ziya Uşaklıgil’in bu türdeki öneminden söz edilmiştir. Ardından “Beyaz Şemsiye” hikâyesinin neşir bilgileri verilerek; hikâye olay örgüsü, konu ve izlek, şahıs kadrosu, zaman, mekân, anlatım teknikleri, anlatıcı ve bakış açısı, dil ve üslûp olmak üzere sekiz başlık altında tahlil edilmiştir. Sonuç kısmında ise hikâye ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.Keywords
hikâye, Halit Ziya Uşaklıgil, Beyaz Şemsiye, tahlil, tahkiye, modern Türk edebiyatı

Abstract

In this study, "Beyaz Şemsiye" (White Umbrella), one of the short-short stories written by Halit Ziya Uşaklıgil, who is one of the pioneers of modern Turkish literature in the narrative style, was examined in terms of theme and structural elements. In the introduction part of the study, the importance of Halit Ziya Uşaklıgil in this genre was mentioned by giving brief information about the story and modern Turkish storytelling in general. Then, by giving the publication information of the story "Beyaz Şemsiye"; the story is analyzed under eight headings: plot, subject and theme, personal staff, time, space, narrative techniques, narrator and point of view, language and style. In the conclusion part, a general evaluation about the story is made.Keywords
story, Halit Ziya Usaklıgil, Beyaz Şemsiye, analysis, narration, modern Turkish literature