INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TURİZM SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN TOURISM SECTOR )

Author : Savaş YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 106-117
    


Summary

Zaman içinde teknoloji ve bilim alanında yaşanan gelişmeler pazar, ürün, rekabet yapısında da değişmelere neden olmuştur. Bu değişmeler neticesinde işletmelerin değişen müşteri taleplerini bireysel çabalarla karşılanması neredeyse imkânsız hale gelmiş böylece tedarik zinciri yönetimi işletmelerin başarılarında önemli rol oynamaya başlamıştır. Ancak, alan yazında imalat sektörüne nazaran hizmet sektöründe, tedarik zinciri yönetimi ile ilgili olarak çalışmaların yetersiz kalmıştır. Geniş literatür taraması temeline dayanan bu çalışmada tedarik zinciri ve turizm ile ilgili temel kavramların yanı sıra turizm tedarik zinciri üyeleri ve turizm tedarik zinciri yapısı incelenerek turizmde tedarik zinciri yönetiminin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.Keywords
turizm, turizm tedarik zinciri yönetimi

Abstract

Over time, developments in technology and science have caused changes in the market, product and competitive structure. As a result of these changes, it has become almost impossible for businesses to meet changing customer demands with individual efforts thus supply chain management has begun to play an important role in the successes of businesses. However, compared to the manufacturing sector, the studies about supply chain management in the service sector is inadequate in literature. In this study, which is based on extensive literature review, basic concepts related to supply chain and tourism as well as tourism supply chain members and tourism supply chain structure have been examined and the importance of supply chain management in tourism has been tried to be revealedKeywords
tourism, tourism supply chain management.