INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER
(COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION AND INDIVIDUALS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER )

Author : Didem GÜVEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 284-300
    


Summary

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin cinsellikleri, cinsel gelişimleri ve bu bireylere sunulması gereken kapsamlı cinsellik eğitimi çok yakın zamanlarda araştırılmaya başlanan ve detaylı incelenmesi gereken konular arasındandır. Bu nedenle bu çalışmayla OSB’li bireylere sunulan kapsamlı cinsellik eğitimi (KCE) hakkında detaylı bilgilere yer verilerek özel eğitim alanına ve OSB’li bireylerle çalışan tüm paydaşlara katkı sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da bir derleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bulgular, OSB’li bireylerin KCE gereksinimi ve bu eğitimde öğretilmesi gereken konular; OSB’li bireylere cinsellik becerileri öğretecek kişilere ilişkin karar verme ve bu becerileri seçme konusunda karar alma sürecinin işleyişi şeklinde ortaya çıkmış, bu bireylerin KCE almalarının temel hak olduğunu bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca bu bireylerin ilgili eğitiminden anne babanın eşit sorumluluğu olduğunu, mahremiyet ve cinsellikle ilgili becerilerin öğretiminde özel eğitim öğretmeni başta olmak üzere diğer tüm uzmanlarla iş birliği yapılmasının önemli olduğu sonucu da ulaşılmıştır.Keywords
Otizm spektrum bozukluğu, cinsel gelişim, kapsamlı cinsellik eğitimi, cinsellik.

Abstract

The sexuality, sexual development and comprehensive sexuality education of individuals with autism spectrum disorder (ASD) are among the issues that have recently begun to be investigated and need to be explained in detail. For this reason, this study aims to contribute to the field of special education and all stakeholders working with ASD by providing detailed information about the comprehensive sexuality education (CSE) offered to individuals with ASD. In accordance with this aim, studies in the literature were reviewed. As the result of the research findings, the sexuality of individuals with ASD education topics that should be taught in this training and the need for individuals with ASD and sexuality of people who will teach the skills decision making in selecting the decision-making process emerged in the form of the functioning of these individuals. It has been concluded that parents have equal responsibility for the relevant education of these individuals and that it is important to cooperate with all other experts, especially the special education teacher, in teaching skills related to privacy and sexuality.Keywords
Comprehensive Sexuality Education and Individuals with Autism Spectrum Disorder