INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OTEL İŞLETMELERİNDE GIDA ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ
(A PROPOSAL MODEL FOR EVALUATING FOOD WASTE IN HOTEL INDUSTRY )

Author : Songül KILINÇ ŞAHİN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 527-538
    


Summary

Bu çalışmada, yiyecek içecek hizmetlerinin önem arz ettiği otel işletmelerinde meydana gelen gıda atıklarının boyutları, en çok meydana geldiği bölümlere dikkat çekilmeye çalışılmakta ve atıkların önlenmesi/değerlendirilmesi noktasında gıda atık hiyerarşisi temel alınarak bir model önerisinde bulunulmaktadır. Gıda atık yönetimlerinin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Gıda atıklarının değerlendirilmesi ülke ekonomisine katma değer sağlamasının yanında ekolojik çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik nedeniyle ilave fayda sağlayacaktır. Çalışma amacı doğrultusunda, konuyla ilgili alan yazın incelenerek ikincil veri olan daha önceki çalışmalardan yararlanılarak derleme şeklinde gerçekleştirilmiştir.Keywords
Atıklar, gıda atık yönetimi, otel işletmeleri, gıda atık hiyerarşisi, geri dönüşüm

Abstract

This study aims to draw attention to understand how much food is being wasted and where that waste occurs and to determine the waste management practices in the hotel industry. Further, a sustainable waste management model has been developed which consists of reducing food waste and utilizes each waste material. The management of food waste effectively and efficiently protect the ecological environment and provides the development of sustainable development. For this study, the literature on the subject was examined and a review was made using the secondary studies which were secondary data.Keywords
Waste, food waste management, hotels, food waste hierarchy, recycling