INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İSLAM SANATINDA MİNYATÜR
(MINIATURE IN ISLAMIC ART )

Author : Işıl SAVAŞER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 496-502
    


Summary

İslamiyet’i benimsemiş olan topluluklar, ülkeler genellikle ortak düşünce ve duyuş yapısına sahip olmuşlardır. Sanatın her yönünde de bu benzeyiş gözlenmektedir. Dolayısıyla sanatı da benzer yollar ile ifade etmişlerdir. İslam alemi, sanat alanında mimarlık konusunda olduğu gibi, resim, yazma, minyatür, süsleme sanatlarında da çok değerli eserler vermiştir. İslam sanatından bahsederken belirli bir topluluğun değil, İslam dinine bağlı tüm ülkelerin ortak sanatı olduğu bilinmektedir. Batı kaynakları Türk sanatını İslam sanatı etkisi altında gözlemlemişlerdir. Resim ve heykel, İslam sanatı içerisinde oldukça sınırlı bir yer kaplamaktadır. İslam sanatında resim, süsleme veya minyatür olarak ağırlığını koymaktadır. Kur'an'da insan figürünün tasvir edilmesi durumundan sakınıldığı bilinmektedir. Ancak Arap topluluğunun haricinde diğer birtakım İslam ülkeleri, resim sanatı adına bu durumdan çekince göstermemişlerdir. Minyatür sanatı, tefsirden doğmuş bir sanat dalıdır. İslam sanatında çok değerli eşsiz minyatür örnekleri sanat tarihine katkı sunmuşlardır.Keywords
Minyatür, El yazması, Süsleme, Tasvir

Abstract

Communities and countries that have embraced Islam generally have a common thought and perception structure. This similarity is observed in every aspect of art. Therefore, they expressed art in similar ways. The Islamic world has produced very valuable works in the arts of painting, writing, miniature and decoration as well as in architecture. When talking about Islamic art, it is known that it is the common art of all countries affiliated with the religion of Islam, not a particular community. Western sources have observed Turkish art under the influence of Islamic art. Painting and sculpture occupy a very limited place in Islamic art. In Islamic art, it is predominant as painting, ornament or miniature. It is known that the depiction of the human figure in the Quran is avoided. However, other than the Arab community, some other Islamic countries did not hesitate on behalf of the art of painting. Miniature art is a branch of art born from commentary. Invaluable unique examples of miniatures in Islamic art have contributed to the history of art.Keywords
Miniature, Manuscript, Ornament, Depiction