INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞININ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDEKİ DURUMU
(RADIO AND TELEVISION PROGRAM STATUS IN PRE-SCHOOL EDUCATION )

Author : Volkan YAVUZ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1547-1550
1025    650


Summary

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programları ülkemizde 40 tane üniversitenin çeşitli meslek yüksekokullarında eğitim vermektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı Programları, radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşların kurgu, habercilik, teknik cihaz operatörlüğü ve yapımcılık gibi departmanlarına ara elaman yetiştirmektedir. Medya sektörünün eleman ihtiyacının bir bölümü bu program mezunları tarafından karşılanmaktadır. İletişim fakültesi mezunlarına göre teknik konularda daha ayrıntılı eğitim almış olan bu program mezunlarının istihdam açısından da iletişim fakültesi mezunlarına göre bazı farklılıkları bulunmaktadır. Ülkemizde 40 tane farklı üniversitede bulunan Radyo ve Televizyon Programcılığı Programlarının içerikleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Üniversitenin, bu programlarda istihdam ettiği akademik personel durumu, bölgesel ihtiyaçlar ve programın bulunduğu meslek yüksekokulunun yapısı bu değişikliğe zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmada ülkemizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Radyo ve Televizyon Programcılığı Programlarının içerikleri incelenmiş ve özellikle teknik anlamda önlisans eğitiminin durumları irdelenmiştir. Bulundukları meslek yüksekokullarının yapıları dikkate alınarak çalışma yapılmış ve sektör beklentileri ’de dikkate alınarak programa dair bir önlisans eğitim önerisi sunulmuştur.Keywords
Radyo, Televizyon, Önlisans Programları

Abstract

Radio and Television Programming programs are taught in various vocational colleges of 40 universities in our country. Radio and Television Programming Programs train radio and television broadcasting organizations to search for departments such as editing, reporting, technical device operation and production. Some of the staff needs of the media sector are covered by this program's graduates. These program graduates, who have received more detailed training on technical issues according to their communication faculty graduates, also differ in terms of employment according to their communication faculty graduates. The contents of the Radio and Television Programming Programs in our country are different in 40 different universities. The academic staff status of the university, regional needs and the structure of the vocational school in which the program is located lay the groundwork for this change. In this study, the contents of Radio and Television Programming Programs which are continuing education and training activities in our country were examined and the situation of associate education in technical sense was examined. A study was carried out taking into consideration the facts of the vocational schools they were in and a preliminary training proposal on the program was presented considering the sectoral expectations.Keywords
Radio, Television, Associate Degree Programs