INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GENEL OLARAK AJUR TEKNİĞİ VE ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDAN ÖRNEKLER
(GENERALLY OPENWORK TECHNIQUE AND CONTEMPORARY CERAMIC ART EXAMPLES )

Author : Bengütay HAYIRSEVER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1268-1280
    


Summary

Ajur, günlük hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkmakta ve çeşitli yüzeylere farklı süsleme yöntemleri ile boşluk oluşturan teknikler olarak uygulanmaktadır. Ajur Tekniği mimari, mobilya, ahşap, seramik, takı, çini, tekstil, taş süslemeciliği gibi pek çok sektörde farklı model, farklı teknik ve malzemeyle çalışılmaktadır.

Tekniğin uygulanmasındaki en önemli unsur, uygulandığı yüzeylerde boşluklar elde etmektir. Seramik sanatında da işlevsel ve dekoratif olarak ustalıkla kullanılması eski tarihlere kadar uzanır. Genellikle uygulama çalışılan yüzeylerde geleneksel geometrik ve bitkisel motifler uygulansa da günümüzde çağdaş sanat uygulamalarında farklı motiflere de rastlanmaktadır. Sanatçıların, eserlerini çalışırken daha güzel ve daha güçlü ve farklı anlatımlar yükleme istek ve arayışları Ajur tekniğinin kullanılmasını yaygınlaştırmış, seramik sanatçıları tarafından da çok tercih edilen bir teknik haline gelmiştir.

Bu çalışmada genel olarak Ajur tekniğinin kullanım alanları ele alınarak, çağdaş seramik sanatçılarının çalışmalarında bu tekniğin uygulanışı ve örneklerine yer verilecektir.Keywords
Ajur ,Mimari,Seramik, Boşluk, Sanat

Abstract

Openwork appears in many areas of our daily life, and it is applied to various surfaces with different ornamentation methods, creating a void. Various materials and techniques are used in many sectors such as openwork technique, architecture, wood ceramics, jewelry, china, textile, stone decoration.

The most important element in the application of the technique is to obtain gaps on the surfaces it is applied to. Its use   as functional and decorative in ceramic art goes back to ancient times. Although traditional geometric and floral motifs are generally used on the applied surfaces, many different motifs are encountered in contemporary art samples. Artist’s search for a more beautiful and different expression while working on artworks has made the use of the openwork technique widespread and it has been preferred by ceramic artists.

İn this study, the usage areas of the openwork technique will be discussed in general, and the application and examples of this technique in the works of contemporary ceramic artists will be given.Keywords
Ajur,Architecture,Ceramic,Gap,Art