INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

CANLANDIRMA FİLMLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN KADIN TEMSİLLERİNE YÖNELİK BİR ÇÖZÜMLEME
(AN ANALYSIS OF WOMEN'S REPRESENTATIONS IN TERMS OF SOCIAL GENDER IN ANIMATION FILMS )

Author : Zhamilia KARYMBAEVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1206-1226
    


Summary

Canlandırma sineması günümüzde büyük medya sektörüne dönüşmüştür. Çocuklara yönelik canlandırma filmlerinde hem olumlu hem de olumsuz mesajların aktarıldığı bilinmektedir. Bu mesajlar kodlanarak film karakterleri üzerinden yayılmaktadır. Sunulan bu karakterler izleyiciler arasında hayran gruplarını oluşturabilir. Canlandırma filmlerinde sunulan bu karakterlerin küreselleşmenin getirdiği değerlere göre kurgulandığı görülmektedir. Bu araştırma toplumsal cinsiyet konusu açısından kadın karakterlerinin gösterbeilimsel çözümlemesini yapmaya yöneliktir. Günümüz canlandırma filmlerinde kadın karakterlerine eskisinden daha fazla önem verilmeye başlandığı fark edilmektedir. Bu çalışmada örneklem olarak seçilen Ferdinand, Grinch, Koko, Next Gen (Yeni Nesil), Hotel Transylvania: Summer Vacation (Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili), Ralph Breaks the İnternet (Ralph ve İnternet), The Stolen Princess (Ruslan ve Ludmila: Kayıp Prenses), İncredible 2 (İnanılmaz Aile 2), Drôles des Petites Bêtes (Böceklerin Gizli Hayatı), ??? ???????? ? ?????????? ???????? (Üç Bahadır: Tahtın Varisi) isimli filmlerde yer alan kadın karakterlerinin toplumsal cinsiyet açısından nasıl tasarlandıkları araştırılmıştır. Araştırma süresince elde edilen bulgular ışığında film yapımcıların çocuk izleyicilerin zihninde inşa etmeye çalıştıkları mitlerin hem olumlu hem de olumsuz nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. Olumlu mitlerin aktif, çalışkan, cesur, zeki kadın imajını oluşturmaya yönelik oldukları anlaşılmıştır. Olumsuz mitler kadınları oldukça saldırgan, egemen, otoriter şeklinde betimlemiştir. Bundan dolayı, çocuk izleyicilerin bu tür filmleri ebeveynlerin denetimi altında izlemeleri önerilmektedirKeywords
Toplumsal cinsiyet, canlandırma filmleri, kadın temsilleri, göstergebilim

Abstract

Animation cinema has turned into the big media industry today. It is known that both positive and negative messages are conveyed in animated films for children. These messages are encoded and spread over movie characters. These featured characters can form fan groups among the audience. It is seen that these characters presented in animated films are constructed according to the values ??brought by globalization. This research focuses on analyzing female characters in terms of gender issue. It is noticed that in today's animated films, female characters are being given more importance than before. Ferdinand, Grinch, Koko, NextGen (Next Generation), Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, Ralph Breaks the Internet, The Stolen Princess, Incredibles 2, Drôles des Petites Bêtes (The Secret Life of Insects), ??? ???????? ? ?????????? ???????? (Three Heroes: Heir to the Throne) were investigated in terms of gender. In the light of the findings obtained during the research, it was revealed that the myths that the filmmakers tried to construct in the minds of the child viewers were both positive and negative. It has been understood that positive myths are aimed at creating the image of active, hardworking, brave, intelligent women. Negative myths depicted women as very aggressive, dominant, authoritarian. Therefore, child viewers are recommended to watch such films under the supervision of their parentsKeywords
Gender, animation films, women's representations, semiotics