INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MİMAR ZEKİ SAYAR’IN PERSPEKTİFİNDEN 1950’LERDE MİMARLIĞA DAİR DEĞERLENDİRMELER
(FROM THE PERSPECTIVE OF ARCHITECT ZEKİ SAYAR, EVALUATIONS ON ARCHITECTURE IN THE 1950s )

Author : Z. Gözde KUTLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1123-1129
    


Summary

Arkitekt dergisinin kurucularından mimar Zeki Sayar’ın perspektifinden Türkiye ve dünya mimarlığının 1950’li yıllarını inceleme amacıyla, Sayar’ın Arkitekt dergisindeki yayınlarına bakılmıştır. 1950’lerde bahsi geçen konular arasında: o dönemde yürütülen imar politikası ve mevcut konut problemi, yurtdışı kaynaklı mimarlık dergilerde yayınlanan bazı mimari projelerin tanıtılması, tarihi eserlerin korunması, dönemin ihtiyaç programında yer alan okul binası projelerine ilişkin bilgiler, mimarlık eğitimi ve önemi gibi çeşitli konular bulunmaktadır. Çalışmanın diğer bölümünde 1950’lerde Zeki Sayar’ın yürütmüş olduğu iki mimari proje olarak “Merbank mahallesi” ve “Akev tütün deposu ve idare binası” yer almaktadır. Bu çalışma, Zeki Sayar’ın perspektifinden 1950’lerde Türkiye’de ve dünyada yürütülen mimarlığa ilişkin çeşitli konuları anlamayı amaçlamaktadır.Keywords
Zeki Sayar, Cumhuriyet dönemi mimarisi, modern mimarlık, 1950’lerde mimari

Abstract

In order to examine the 1950s of Turkey and the world architecture from the perspective of architect Zeki Sayar who is one of the founders of Arkitekt magazine, Sayar's publications in the Arkitekt were reviewed. Among the subjects mentioned in the 1950s is the zoning policy carried out in that period and the current housing problem, the introduction of some architectural projects published in some architectural magazines from abroad, the protection of historical artifacts, information about the school building projects as a necessary architectural program of the period, architectural education and its importance. Two architectural projects carried out by Zeki Sayar in the 1950s are also mentioned in the study, which is "Merbank neighborhood" and "Akev tobacco warehouse and administration building". This study aims to understand various issues related to architecture carried out in Turkey and around the world in the 1950s from the perspective of Zeki Sayar.Keywords
Zeki Sayar, Republican era architecture, modern architecture, 1950s architecture