INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇOCUKLARA YÖNELİK KİTAPEVİ İÇ MEKAN TASARIMI İNCELEMESİ
(BOOKSTORE INTERIOR DESIGN REVIEW FOR KIDS )

Author : Hulya YAVUZ ÖDEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1385-1397
    


Summary

Çocuklara yönelik mekanlarda çocukların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarım yapılması gerekmektedir. Çocukların ölçülerine göre tasarlanmış olan donatı elemanları ile çocuk kendini güvende hissetmekte ve özgürlük hissini yaşamasına da yardımcı olmaktadır. Çocuklara yönelik bu mekanlar kendi odası, çocuk kütüphaneleri, anaokulları, ilkokullar, kafe ya da alışveriş merkezlerinin oyun alanları, çocuk kitapevleri gibi mekanlardır. Çocukların hayal gücünün gelişmesinde önemli etkenleri oyun ve çocuk kitapları oluşturmaktadır. Bu bağlamda çocuk mekanlarından kitapevleri çocukların hayal dünyasını geliştiren çocuk kitapları bakımından önemli bir yere sahiptir. Çocuk kitapevlerinde çocuğun mutlu zaman geçirmesi kitaplarla ilgili iyi hatıralara oluşturmasına, seçimlerini kendisinin yapmasına destek olacaktır. Bu çalışmada çocuk kitapevleri fonksiyon ve donatı elemanlarının biçimsel özellikleri bakımından incelenecektir. Yöntem olarak literatür araştırması yapılmış, İstanbul Kadıköy bölgesinde bulunan 4 kitapevi incelenerek fotoğrafla yerinde belgeleme yapılmış, fonksiyon ve biçimsel özellikler bakımından bu mekanlar incelenmiştir. Çalışmanın amacı çocuklara yönelik tasarlanan bu mekanlarda kullanılan donatı elemanlarında antropometrik ve ergonomik olarak kullanılan elemanlarının ve mekanın işleyişinin incelenerek günümüz çocuk mekanlarında amaçlanan psiko-sosyal ihtiyaçların karşılanmasının örneklerle incelenmesidir.Keywords
Kitapevi, mağaza, çocuk, iç mekan, tasarım

Abstract

In space designs for children, it is necessary to design by taking into account the physical and psychological needs of children. With the reinforcement elements designed for children, children feel safe and help them experience a sense of freedom. These spaces designed for children are places such as the child's room, children's libraries, kindergartens, primary schools, playgrounds of cafes or shopping centers, children's bookstores. Playing games and reading children's books are important factors in the development of children's imagination. Having a happy time in children's bookstores will support the children to make good memories about the books and to make their own choices. In this study, children's bookstores will be examined in terms of their functions and the formal features of their reinforcement elements. Literature research was carried out as a method, and 4 children's bookstores in the Istanbul Kadıköy region were examined. These spaces were examined in terms of functional and formal features and information was obtained from the officials. The study aims to examine the anthropometric and ergonomic elements used in these spaces designed for children and the functioning of the space and to examine the psycho-social needs of children in spaces   with examplesKeywords
Book store, store, child, interior, design