INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MEKKE TOPLUMUNDA AYETLERE YANSIYAN DİNÎ İNANÇ TARTIŞMALARI
(RELIGIOUS BELIEF DISCUSSIONS REFLECTON TO THE QURAN IN THE MEKKE SOCIETY )

Author : Hekim TAY    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1677-1686
575    424


Summary

İnsanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberler toplumu ıslah etmeye çalışmış, onları uzaklaştıkları insani değerlerle yeniden buluşturmak için mücadele etmişlerdir. Bu çabalar çoğu zaman tepki ile karşılanmış, peygamber olarak gönderildikleri toplumla aralarında şiddetli çatışmalara varan neticeler ortaya çıkmıştır. Hiç şüphesiz ki peygamberlere karşı muhalefet cephesinin öncülüğünü, toplumun ileri gelenlerinin oluşturduğu zengin ve refah seviyesi yüksek elit tabaka yapmıştır. Son peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.)’in karşılaştığı durum önceki peygamberlerin akıbetinden farklı olmamıştır. İçinde doğup büyüdüğü Mekke toplumunu İslam’a davet eden Hz. Peygamber, aristokratların başını çektiği şiddetli bir muhalefet ile karşılaştı. İki taraf arasında meydana gelen bu çatışma pek çok yönüyle araştırmaya muhtaçtır. Bu alanlardan birisi de dinî inanç noktasında cereyan eden tartışmalardır. Mekke ileri gelenleri başta tevhid, risâlet ve ahiret inancı olmak üzere, İslam’ın temel inanç prensiplerine şiddetli bir şekilde karşı çıktılar. İslam karşısında savundukları şey atalarından tevarüs ettikleri gelenek ve inançlardı. Bu çalışmada İslam daveti karşısında Mekke ileri gelenlerinin sergilediği dinî davranışlar, Kur’an ayetleri çerçevesinde inceleme konusu yapılacaktır.Keywords
Kur’an, Mekke, Tevhid, Risâlet, Ahiret İnancı

Abstract

Throughout the history of mankind, prophets have tried to reclaim society and have struggled to bring them back together with their human values. These efforts have often been met with reaction, with consequences resulting in violent clashes between the communities to which they are sent as prophets. There is no doubt that the pioneer of the opposition against the prophets has made the elite, rich and prosperous level of the elders of the society. As the last prophet, Hz. The situation that Muhammad (pbuh) faced was not different from the fate of the previous prophets. The Prophet who invited the Mecca community, born and raised in Islam, The Prophet compared the aristocrats with a violent opposition. This conflict between the two sides is necessary in many ways to investigate. One of these areas is the debate that takes place at the point of religious belief. The elders of Mecca were strongly opposed to the basic principles of Islam, primarily tawhid, religion and the believer in the hereafter. What they defied against Islam was the traditions and beliefs they had inherited from their ancestors. In this study, the religious behaviors exhibited by the elders of Mecca in the face of the invitation of Islam will be examined in the context of the verses of the Qur'an.Keywords
Qur’an, Mecca, Theunity, Prophecy, Afterlife