INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MİLLETLERARASI VEKALETSİZ İŞ GÖRMELERDE HER YERDELİK PRENSİBİ (UBIQUITÆTSPRINZIP)
(UBIQUITY PRINCIPLE IN INTERNATIONAL NEGOTIORUM GESTIO )

Author : Hatice Selin PÜRSELİM ARNİNG  & Aynaz UĞUR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1970-1993
    


Summary

İş görme fiilinin icra ve sonuç yerlerinin birbirinden farklı olması, öğretide “ubiquitätsprinzip” (aynı anda birden fazla yerde gerçekleşme kuralı-her yerdelik prensibi) olarak bilinmektedir. Her yerdelik prensibi (Ubiquitatsprinzip-Ubiquity), temelini Alman ceza hukuku doktrininden alan bir kurumdur. Kamu hukuku karakterli bu prensibin özel hukuka yansıması ise en çok haksız fiil alanında kendisini göstermektedir. Zira özellikle internet üzerinden işlenen haksız fiillerde, zarar yeri birden fazla alana yayılabilmektedir. Bunun milletlerarası özel hukuktaki etkisi ise, zarar yerinin birden fazla ülkeye yayılarak, olayın birden fazla hukuk ile sıkı irtibatlı hale gelmesidir. İşte bu durumda her yerdelik prensibi, hukuki uyuşmazlığın taraflarına hukuk seçimi imkanı sağlayarak olayı çözüme kavuşturmaktadır. Vekaletsiz iş görme uyuşmazlıklarında, iş görmenin birden fazla ülkede gerçekleşmesi halinde, vekaletsiz iş görme ilişkisinin tamamına tek bir hukukun uygulanmasını salık veren bağlı bağlama (einheitliche Anknüpfung) kuralı uyarınca, iş görmenin taraflarına uyuşmazlığın tamamına uygulanacak hukuk seçimi yapma imkanı verilmesi şeklinde yansır. Hukuk seçimi imkanının kapsamı, olayla irtibatlı ülkelerden herhangi birinin mahkemesinde “dava açmayı seçebilme” ve ayrıca vekaletsiz iş görme ile de “asıl bağlantılı olarak bu ülkelerden birinin hukukunu uygulanacak hukuk olarak seçme hakkı” olarak yansır. Makalemizde asıl vurgulanmak istenen, heryerdelik prensibinin vekaletsiz iş görmelerde özellikle de taraflara hukuk seçimi imkanının tanınması olarak yorumlanmasıdırKeywords
her yerdelik prensibi

Abstract

The difference between fulfillment place and result place of the performance is known as ubiquity principle. Ubiquity principle is generally examined in German Penal Law doctrine. This public law character Principe affects the torts law in civil and private law areas. In siber tort law, the damage places can take more than one specific place in priority. This expansion of damage place over more than one place makes the legal event related to more than one law of different countries. At that time, according to ubiquitætsprinzip, it can be chosen one of these country’s law by the plaintiff. According to the single connecting rule, it should be applied only one law for the whole totality of international negotiorum gestio and the choice of law right of the plaintiff can help fort his single connection. Plaintiff can choose one of the related country’s courts and in international negotiorum gestio, he or she can also choose the applicable law of one of these countries. Our main goal to write this article is to show that the ubiquity principle gives way to the choice of law mainly in negotiorum gestio issues employeesKeywords
ubiquity