INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAMUSAL İÇ MEKÂNLARDA AKVARYUM
(AQUARIUM IN PUBLIC INTERIOR SPACES ABSTRACT )

Author : Nur Efşan GÖRECİ  ; Deniz DEMİRARSLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1651-1670
    


Summary

İnsanların balıklar ile olan ilişkisi antik çağlara kadar dayanmaktadır. Beslenme amaçlı balıkların havuzlarda tutulması ile başlayan süreç, süs balıklarının izleme amaçlı porselen kaplarda tutulması ile devam etmiştir. Daha sonraları sualtı dünyasını keşfetmek amaçlı cam tanklar üretilmiştir. Deniz yaşamının risk oluşturmadan şeffaf yüzeyler arkasından izlenebilir olması akvaryum hobisini geliştirmiş ve evde balık besleyiciliği büyük ilgi görmüştür.  Akvaryum teknolojilerinde yaşanan gelişmeler devasa halk akvaryumlarının kurulmasına olanak sağlamıştır. Böylelikle akvaryumların hem eğitim amaçlı hem de sualtı dünyasını sergileme amaçlı kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüzde yapılan araştırmalar akvaryum izlemenin insanlar üzerindeki pozitif sonuçlarını ortaya koymuştur. Bu etkiler göz önüne alındığında toplumun bir araya gelme noktaları olan kamusal mekânlarda akvaryum kullanmanın olumlu birçok getirisi olmaktadır. Araştırmada kamusal mekânlarda akvaryum kullanımının irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle iç mekânda akvaryum kullanım biçimleri listelenmiş ve literatür taraması yapılarak akvaryumların insan üzerindeki etkileri ortaya konmuştur. Daha sonra betimsel gözlem ile kamusal iç mekânlarda akvaryum kullanımı incelenmiştir. Bu incelemeler doğrultusunda toplum için önemli mekânlar olan okullar, ofisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, havaalanları ve restoranlar gibi mekânlarda akvaryum kullanımının yaygın olduğu, akvaryumla mekânda bir odak noktası oluşturularak olumlu etkilerinden faydalanıldığı tespit edilmiştir. Mekânlarda akvaryum kullanımı ile ilgili literatür çalışmalarının yetersiz olması sebebiyle bu araştırmanın ileride yapılacak çalışmalar için kaynak oluşturması umulmaktadırKeywords
Biyofilik Tasarım, Feng Shui, Odak Noktası, Su, Su

Abstract

Humans and fish have had a relationship since ancient times. The practice began with keeping fish in ponds for feeding purposes and progressed to maintaining decorative fish in porcelain jars for monitoring purposes. Glass tanks were later developed to explore the undersea environment. The fact that marine life can be seen from behind transparent surfaces without posing a risk has helped to grow the aquarium hobby, and home fish nutrition has sparked a lot of interest. Aquarium technology advancements have enabled the construction of massive public aquariums. As a result, aquariums are now widely used for both instructional reasons and to show the aquatic environment. Today's research has found that observing aquariums has a favorable effect on humans. Considering these impacts, there are several advantages to employing aquariums in public areas, which serve as social gathering places. The study's goal has been to look into the utilisation of aquariums in public places. First, the indoor usage of aquariums was noted, and a literature analysis was undertaken to determine the impacts of aquariums on humans. The utilisation of aquariums in public settings was then investigated using descriptive observation. According to these investigations, it has been determined that the use of aquariums is common in places such as schools, offices, shopping malls, hospitals, airports, and restaurants, which are important places for society, and that creating a focal point in the space with the aquarium has positive effects. Because there is a scarcity of literature on the usage of aquariums in public spaces, it is anticipated that this study will serve as a starting point for future researchKeywords
Biophilic Design, Feng Shui, Focal Point, Water