INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TEKNOLOJİK DETERMİNİZM ELEŞTİRİSİ VE GAZETECİLİK ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ANALİZ
(TECHNOLOGICAL CRITICISM OF DETERMINISM AND A QUALITATIVE ANALYSIS ON JOURNALISM )

Author : Erkan TURAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2223-2234
    


Summary

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ve toplumsal yaşamın her boyutunda yarattığı sorunlar gazetecilik alanında da haber akışının yoğunluğu ve aciliyeti nedeniyle ciddi sorunların yaşanmasına neden oldu. En yeni teknolojiyle iş yapan haber merkezleri bile pandeminin getirdiği sınırlamalar ve zorunluluklar nedeniyle haber üretiminde önemli sorunlarla karşı karşıya kaldılar.“Evden haber” “yerinden haber” gibi mesleki pratikler mesleğin iş ortamlarındaki icrasının değişmesini beraberinde getirdi. Voice Of America’nın Youtube’da yayınlanan bir videosu gazetecilik mesleğinin pandeminin en yeni örneği olduğu krizlerden nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. Video, Voice Of America’nın örneği olduğu şekilde Sahip olunan tüm teknolojik donanıma rağmen bu teknolojiden yararlanma imkanlarının ortadan kalkmasına tanıklık ediyor. Bu pratik sorunların yanı sıra kamu sağlığı, sağlık ve bilim haberciliği konusunda medya sektörünün yeterince uzmanlaşmamış olması da içerik üretiminde ve haber akışının sağlanmasında çok ciddi sorunlar olarak karşımıza çıktı. Bu makalede bu iki salgın halinin küresel ve ulusal düzlemde gazetecilik alanında neden olduğu teknolojik determinizm eleştirisi bağlamında incelenmiştir. Yazıda gazetecilik ve teknolojik bağlantılar arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan yönlere ışık tutulmaya çalışılmıştır.Keywords
Teknoloji, Teknolojik determinizm, sosyal inşacılık, gazetecilik.

Abstract

Choose a pandemic journalism profession that has turned into a global nightmare was also the scene of important development. Sometimes news centers in their top technologies experienced serious problems due to the limitations and necessities of the pandemic. Concepts such as news from home news were introduced as the usual working environments in the profession. A video of your Voice of America YouTube video reveals how the journalism profession is affected in challenging processes such as pandemics, which opens up the challenges to design the news of America's voice reporters and presenters. Inform the corners of the presenter's house from the reporters who read perforations under the blanket. Despite all the technological possibilities at hand, the problem of not being able to use it, the epidemic causes the problem of not being able to mobilize. The first noticeable reason was the difficulties. It is for news feeds, as journalists and editors are not adequately owned on public health issues. When the new coronavirus reached almost every country in the world, it was also the mass circulation of unreal news that spread as fast as the virus. The United Nations drew attention to the infodemic in the process. In this article, the reflections of global and national developments, which left their mark on the last period, in journalism are examined in the context of criticism of technological determinism. In this article, you can examine the reflections of global and national developments that have left their mark on the recent period in journalism. Social construction of technology is an approach between the various constructivist ways of researching science and technology. It is a fact. The Socialized Building Editor news of the news and the news of a manufactured product are given about what the media will contain and what they will include. Under our research, consider journalism to gain an integrated perspective according to the social constructivist perspective, the interaction between society and technology.Keywords
Technology, Technological determinism, social constructionism, journalism,