INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FEN EĞİTİMİNDE 5E DESTEKLİ OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ETKİNLİĞİ: İNSAN VE ÇEVRE ÜNİTESİ
(5E SUPPORTED OUT-OF-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENT ACTIVITIES IN SCIENCE EDUCATION: HUMAN AND ENVIRONMENT UNIT )

Author : Sedanur AKSOY  & Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1827-1839
    


Summary

Fen Bilimleri Öğretim Programında öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarında etkili çalışmalar yürütmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu bakımdan etkili olabilecek okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik çalışmalara gereksinim vardır. İlgili literatürde, öğretmenlerin gezi düzenlerken planlama ve etkinlik sürecinde sorunlar yaşadığı ortaya konmuştur. Bu bağlamda, bu çalışmada öğretmenlere okul dışı öğrenme ortamına yönelik etkinlik geliştirmelerine rehber olabilecek bir öğretim tasarımı geliştirmek amaçlanmıştır. 5. sınıf “İnsan ve Çevre” ünitesinde okul dışı öğrenme ortamı kazanımlarına yönelik etkinlikler geliştirilmiştir. İlgili konuya yönelik olarak geliştirilen okul dışı öğrenme etkinlikleri Yapılandırmacı Öğrenme Teorisi ile bütünleştirilerek 5E Modeli ile sunulmuştur. Okul dışı öğrenme ortamına etkinlik düzenlemede, planlamada ve etkinlik geliştirmede öğretmenlere rehberlik edeceği düşünülmektedir.Keywords
İnsan ve çevre, Okul dışı öğrenme, Öğretim tasarımı

Abstract

It is emphasized that teachers should conduct effective studies in out-of-school learning environments in the Science Education Program. In this respect, there is a need for studies for out-of-school learning environments that can be effective. In the relevant literature, it has been revealed that teachers have problems in planning and activity processes while organizing trips. In this context, this study, it was aimed to develop an instructional design that can guide teachers in developing activities for the out-of-school learning environment. Activities for out-of-school learning environment outcomes of the 5th grade "Human and Environment" unit have been developed. Out-of-school learning activities developed for the relevant subject are integrated with the Constructivist Learning Theory and presented with the 5E Model. It is thought that it will guide teachers in organizing activities, planning, and developing activities for the out-of-school learning environment.Keywords
Human and Environment, Out of school learning, Instructional design