INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE EFFECTS OF CORRUPTION ON POLITICAL DEVELOPMENT IN SOMALIA
(THE EFFECTS OF CORRUPTION ON POLITICAL DEVELOPMENT IN SOMALIA )

Author : Abdinasir Muhudin WASUGE AHMED  & Selcen ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2072-2079
    


Summary

Merkezi hükümetin çöküşünden bu yana Somali, on yıllardır iç savaş yaşadı. Ülke şu anda iç savaştan kurtuluyor ve el Şabab terörist grubuna karşı mücadele ediyor olsa da yolsuzluk, siyasi gelişme ve güçlü kurumlar elde etmenin önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle, bu çalışma, yolsuzluğun belirli bir zaman diliminde siyasi gelişmeyi nasıl etkilediğini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı, yolsuzluk ve siyasi gelişmenin belirli bir zaman diliminde nasıl hareket ettiğini bilmektir. Bu çalışma sırasında, yolsuzluğu ölçmek için iki farklı kaynaktan elde edilen ikincil verileri kullanarak karşılaştırmalı bir araştırma tasarımı kullanılmıştır; Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (TI) Yolsuzluk Algılama Endeksi (TÜFE) ve Siyasi gelişmeyi ölçmek için Dünya Bankası veritabanının dünya yönetişim göstergeleri (WGI) kullanılmıştır. Son olarak, WGI değişkenleri beşti ve dördü karşılaştırmadan sonra bozulma ile ilgili değildi. Ancak alt değişkenlerden biri doğrudan yolsuzlukla ilgilidir ve hükümet etkinliğidir. 2012-2018 arasındaki tüm yıllar boyunca, tablolarda da görebileceğiniz gibi, iki değişken birlikte hareket etmiştir. Bu, yolsuzluk ve hükümet etkinliği arasında önemli bir ilişki olduğu anlamına gelmektedirKeywords
Yolsuzluk, siyasi gelişme, yolsuzluk Teorileri.

Abstract

Since the collapse of the central government, Somalia has experienced civil war for decades. Although the country is now recovering from civil war and is in a fight against the Al Shabab terrorist group, corruption is a major barrier to getting strong institutions, which leads to political violence. Thus, this study aims to compare how corruption affects political development in a specific time period. The objective of the study is to know how corruption and political development move in a specific time period. During this study, we used a comparative research design by using secondary data obtained from two different sources; the corruption perceptions index (CPI) of Transparency International (TI) to measure corruption. While measuring political development, we used the World Bank database's Worldwide Governance Indicators (WGI). Finally, the WGI variables were five and four of them didn’t relate to corruption after comparison. But one of the sub-variables relates directly to corruption, and it is government effectiveness. For all the years from 2012-2018, as you can see in the above tables, the two variables moved together. This means there is a significant relationship between corruption and government effectivenessKeywords
Corruption, political development, Theories of corruption.