INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANDY WARHOL VE YEMEK FORMLARI
(ANDY WARHOL AND FOOD FORMS )

Author : Ayşegül TÜRK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2184-2198
    


Summary

Andy Warhol’un 1960 -1978 yılları arası yapıtları incelendiğinde popüler ve kitlesel olan birçok olguya özellikle de yemeğe ve gıdaya temas ettiği görülür. Hatta kendini yemek ve gıda konularına adaması ile diğer pop sanatçılarından daha ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu sonucu ürettiği yapıtların çokluğundan ve odaklanma biçiminden anlaşılır. Warhol gıda temsilleriyle kendini gıdaya, yemeğe saplantılı biçimde adayan bir sanatçı profili ortaya koymaktadır. Fabrikasyon üretim şekillerinin hızla gelişmesi Amerikan tarzı olarak adlandırılan gıda ürünlerinin albenisi artırmış ve bu ürünlerin çevresinde çekicilik dozu yüksek bir alan yaratmıştır. Ucuz, her yerde bulunabilen ve toplumun neredeyse her kesimi tarafından severek tüketilebilen süpermarket yemekleri bir yandan popüler olanın temsiliyken bir yandan da kişisel hikayelerle özelleşebilme imkanını da sağlamıştır. Warhol da kişisel beğenilerini ve alışkanlıklarını da gıda ve yemek temsillerine eklemlemiştir. Anonim tüketim nesnelerinden yeni imajlar oluşturarak yemek konusunda ısrarlı ve istikralı yapıtlar üretmesine neden olmuştur. Yapıtlarında görülen tüm yemek biçimleri ve fast food markaları sanatçının yakın teması olan ve sevdiği yemek formlarıdır. Camphell Çorbası, Burger King, Coca Cola, tatlı ve şekerlemeler, sanatçının rutin tükettikleridir. Serigrafi baskı tekniği kullanarak seri üretim mantığı ile oluşturduğu iki boyutlu yapıtlar yanında yemek üzerine çektiği film ve videoları da bulunmaktadır. Bu makalede sanatçının yemek üzerine gerçekleştirdiği yapıtlar odak noktasına alınarak tüketim kültürü ve pop sanat bağlamı üzerinden anlamsal çözümlemeleri yapılacaktır.Keywords
Andy Warhol, Yemek, Pop Sanat.

Abstract

Andy Warhol's 1960-1978 hall works seem to belong to the popular and mass phenomenon, especially food. In fact, it is considered to be a more privileged user than food-to-other and food-to-food and pop effects. With the representation of food, Warhol reveals an artist profile that belongs to food, to the island.

The rapid development of fabricated production methods has increased the appeal of the so-called American-style food products and created an area with a high dose of attractiveness around these products. Inexpensive, ubiquitous, and loved by almost every segment of society, supermarket food represents the popular, while at the same time providing the opportunity to be customized with personal stories. Warhol also added his personal tastes and habits to food and food representations. He created new images from anonymous consumption objects, causing him to produce insistent and stable works about food. All the food forms and fast-food brands seen in his works are the food forms that the artist has close contact with and loves. Camphell Soup, Burger King, Coca Cola, sweets, and candies are the artist's routine consumptions. In addition to the two-dimensional works that he created with the logic of mass production using the screen-printing technique, there are also movies and videos he shot on food. In this article, the works of the artist on food will be focused on and semantic analyzes will be made through the context of consumer culture and pop artKeywords
Andy Warhol, Food, Pop Art.