INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İSTANBUL’DA AKTİF YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN ANALİZİ
(AN ANALYSIS OF ACTIVE FOREIGN CAPITAL COMPANIES IN ISTANBUL )

Author : Tezer PALACIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 74
Page : 2495-2512
    


Summary

İstanbul 8.000 yıl öncesine uzanan tarihi boyunca her dönem önemli, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi cihan imparatorluklarına başkentlik yapmış, kadim bir şehirdir. Avrupa, Asya ve hatta Afrika kıtalarının coğrafi, kültürel, dini kesişim noktası olması, eşsiz güzellikleri, kara ve deniz ulaşımı kolaylıkları ile her zaman insan nüfusunun yoğun olması, doğal olarak mal ve hizmet üretimi ve ticaretinde öne çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde 15 milyonu aşkın nüfusu ile Avrupa’nın en büyük şehri hüviyetindeki İstanbul Türkiye ekonomisinin; ¼’ünden fazla milli hasılasını üreten, dış ticaretinin yarıdan fazlasını gerçekleştiren (TUİK), vergi gelirlerinin %60-84’ünü tahsil eden (TC Hazine Maliye Bak), pandemi öncesi 2019’da 14,9 milyon turist ağırlayan (İstanbul Turizm İl Müdürlüğü), kalbi durumundadır. Avrupa’da nüfus olarak 20 ülkeden daha büyük pazarı yanında (worldmeters) , gerek Türkiye’nin 84 milyonluk pazarı, gerekse 3-4 saatlik ulaşım noktasındaki 50’i aşkın çevre ülkeleri için bir “terminal” olma özelliği yerli ve yabancı yatırımcılar açısından cazibesini artırmaktadır. Bunun da ötesinde, Türkiye’nin son zamanlarda Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen sığınmacılar için uyguladığı tartışmalı “açık kapı” uygulaması neticesinde, yalnızca Suriyelilerden oluşan 532.000 nüfuslu ilave bir topluluk (TC Göç İdaresi Başkanlığı) bulunmaktadır ki, oturma izni ile olsun olmasın, şehirde yeni bir hayat kurmaya çalışan çeşitli milletlerden kişilerin de katılımı ile bu rakamın çok daha yukarılarda olduğu muhakkaktır. Hal böyleyken İstanbul’daki yabancı sermayeli şirketlerin analizi, menşe ülkelerinin belirlenmesi, sayıları, sermaye tutarları, yıllar itibariyle gelişimleri, hangi semtlerde yoğunlaştıkları gibi verilerin ortaya konulmasının, hem politika yapıcılara İstanbul’la ilgili sosyo ekonomik, hem de yerli ve yabancı girişimcilere yatırımla ilgili kararların alınmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu itibarla yapılan bu çalışma, 11 Ağustos 2021 itibariyle İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında yer alan 39.391 yabancı sermayeli, halen aktif olarak faaliyet gösteren şirket kayıtlarını değerlendirerek yorumlamaktadır.Keywords
İstanbul'da Yabancı Sermaye, Suriyeliler, Türkiye

Abstract

Istanbul is an ancient city that has been the capital of great world empires of Roman, Byzantine and Ottoman throughout its history dating back 8,000 years. Being the geographical, cultural and religious intersection of the continents of Europe, Asia and even Africa, its unique beauties, multi land and sea transportation facilities and the fact that the human population is always dense, has always naturally made it stand out in the production and trade of goods and services.

Today, it is the heart of the Turkish economy with a population of more than 15 million, the largest city in Europe, which produces more than ¼ of the national product, realizes more than half of foreign trade, collects 60-84% of all tax revenues, and 14.9 million incoming tourists in 2019 before the pandemic. In addition to its own market larger than 20 countries in terms of population in Europe, its position as a "terminal” for Turkey's market of 84 million and for more than 50 neighboring countries at a 3-4 hours flight distance, are the factors increasing İstanbul’s attractiveness for domestic and foreign investors.

Moreover, as a result of the controversial “open door" practice that Turkey has recently implemented for refugees from countries such as Syria, Iraq and Afghanistan, there is an additional community of 532.000 people consisting only of Syrians, which is no doubt much higher, when the people from various nationalities trying to establish a new life in the city with or without a residence permit are addedKeywords
Istanbul, Turkish Economy, Syrians,FDI